Skalica

UPOZORNENIE o termíne na podanie Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Do 31. januára 2020

Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať v termíne od 01.01.2020 do 31.1.2020 na Mestský úrad v Skalici.

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 podáva občan:

  • ktorý nadobudol do osobného vlastníctva (kúpa, odkúpenie bytu, darovanie...) nehnuteľnosť v roku 2019,
  • u ktorého nastala v priebehu roka 2019 zmena vo výmere m2,
  • u ktorého nastala zmena v charaktere nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom (stavebný pozemok …)
  • u ktorého vzniká nárok na úľavu podľa §11 VZN 4/2012 (osoby staršie ako 62 rokov, t.j. ročník 1957, držitelia preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí spĺňajú podmienky pre nárok na úľavu - spolu s preukazom je potrebné priniesť rozhodnutie o jeho pridelení)
  • ktorý predal/daroval nehnuteľnosť v priebehu roka 2019

Kontaktné osoby:
Eva Masaryková a Jana Lorencová, tel. 034/ 6903 226

Dátum vloženia: 9. 1. 2020 13:37
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 1. 2020 13:40
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple