Skalica

Verejná vyhláška Mesta Skalica

Celoplošná deratizácia

Mesto Skalica, zastúpené primátorkou Ing. Annou Miernou, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

v y h l a s u j e

celoplošnú deratizáciu ( opatrenie na reguláciu živočíšnych škodcov )

všetkým povinným subjektom podľa § 52 zákona č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva vykonať deratizáciu v termíne

od 1.5.2020 do 31.5.2020

Táto vyhláška bude po dobu 15 dní zverejnená na úradnej tabuli, na webovej stránke Mesta Skalica a TV Skalica.

V Skalici dňa 24.04.2020                                                                           Ing. Anna Mierna

                                                                                                     primátorka mesta Skalica                         

Dátum vloženia: 28. 4. 2020 12:58
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 4. 2020 13:01
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00