Skalica

OZNAMY

Zobrazeno 1-30 z 291

Informácia o doprave a parkovaní

Dátum: 9. 7. 2020

v čase konania akcie Jarmok ľudových umeleckých remesiel – 8. ročník

Porucha verejného osvetlenia

Dátum: 8. 7. 2020

ul. Psíky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Dátum: 8. 7. 2020

Domáca izolácia - rizikové krajiny, zmena opatrenia prevádzky

Zámer nájmu pozemku pre Kynologický klub

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 9písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer nájmu časti pozemku p.č. 13363/3 v k.ú. Skalica o výmere 9000 m2.

Zámer nájmu budovy súpisné č. 2533

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer nájmu budovy súp. č. 2533 v k.ú. Skalica.

Zámer predaja nehnuteľnosti na ul. Salajka

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja časti pozemku registra C KN p.č. 11961/17 o výmere približne 391 m².

Zámer predaja časti pozemku

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja časti pozemku registra C KN p.č. 13932/32 o výmere približne 50 m².

Zámer predaja nehnuteľnosti

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 8písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja pozemkov v priemyselnej zóne o výmere približne 292 m².

Zámer predaja nehnuteľnosti

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 8písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja časti pozemku registra E KN p.č. 1621/7 ovýmere približne 230 m².

Zámer vysporiadania nehnuteľností formou zámeny.

Dátum: 6. 7. 2020

Mesto Skalica v súlade s ustanovením § 9a ods. 8písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer vysporiadania vlastníctva kpozemkom v k.ú. Skalica so spoločnosťou REALITY LM, a.s., Sudoměřická 19, Skalica.

Aktuálne info o MHD a osobnej doprave v Skalici

Dátum: 6. 7. 2020

Cestovné poriadky a kontakty

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 1. 7. 2020

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu

Mesto Skalica ukončilo verejné obstarávanie na nakladanie s komunálnym odpadom

Dátum: 30. 6. 2020

Tlačová správa Mesta Skalica

Dostavba a rozšírenie prístavu Skalica na Baťovom kanáli

Dátum: 30. 6. 2020

Spracovanie technickej štúdie

Bola spracovaná Urbanistická štúdia lokality Lúčky v Skalici

Dátum: 30. 6. 2020

Spracovateľ: S-projekt sk, s.r.o., Skalica

Predsedníctvo Prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

Dátum: 26. 6. 2020

Tlačová správa

Oznam o zmene MHD Skalica

Dátum: 24. 6. 2020

Úprava cestovného poriadku

Skalické dni tento rok nebudú

Dátum: 19. 6. 2020

Skalické dni, ktoré boli tento rok naplánované na 11.-13 september 2020, sa neuskutočnia.

Oznam Materskej školy Skalica

Dátum: 10. 6. 2020

Otvorenie pracovísk MŠ Skalica od 15.6.2020

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Dátum: 10. 6. 2020

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Oznam ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici

Dátum: 9. 6. 2020

Obnovenie vyučovania od 15.6.2020

Výzvy Partnerstva pre Horné Záhorie o.z.

Dátum: 5. 6. 2020

V rámci stratégie SCLLD "Tvoríme spoločne tvár nášho územia"

Oznam Materskej školy Skalica

Dátum: 5. 6. 2020

Dôležitá informácie pre rodičov detí nastupujúcich v školskom roku 2020/2021

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 4. 6. 2020

Zmeny v súvislosti s prechádzaním štátnych hraníc s ČR

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 3. 6. 2020

Materská škola Skalica

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Dátum: 1. 6. 2020

Referent sociálnej práce

Dočasný cestovný poriadok MHD Skalica

Dátum: 29. 5. 2020

od 01.06.2020

Mesto sa pripravuje na otvorenie škôl

Dátum: 25. 5. 2020

Tlačová správa Mesta Skalica

Výzva pre podnikateľov v cestovnom ruchu

Dátum: 25. 5. 2020

"Skalica turistom"

Oznam Základnej školy Strážnická Skalica

Dátum: 21. 5. 2020

Podmienky a organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1. júna 2020

Zobrazeno 1-30 z 291

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientské centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00