Skalica

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Ústav Dr. P.Blahu, Skalica

Oznamuje, že v akad. roku 2016/17 opäť otvára štúdium na Univerzite tretieho veku

logo VSŠtúdium je určené všetkým seniorom nad 50 rokov, ktorí majú záujem rozšíriť, prehĺbiť či doplniť si svoje poznanie v oblasti sociálnej práce, verejného zdravotníctva, psychológie zdravia, etiky, dejín cirkvi, starostlivosti o seba, prípadne aj informatiky a práva.

Štúdium na Univerzite tretieho veku je trojročné. Po jeho skončení absolventi získajú doklad o jeho absolvovaní.

Prednášky sa budú konať 2x  v mesiaci v pracovných dňoch v dĺžke 4 vyučovacích hodín na pracovisku VŠ – Ústav Dr. P. Blahu, Potočná 58, Skalica.

Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie (aj vyššie), vek nad 50 rokov a zaplatenie školného ( podľa smernice č. 1/2016 o výške poplatkov školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSPsv.Alžbety v akademickom roku 2016/2017 – pracujúci dôchodcovia 60 eur, dôchodcovia 35 eur a invalidní dôchodcovia 25 eur).

Termín podania prihlášky: do 19. septembra 2016.

Prihlášky je možné si vyzdvihnúť v budove Ústavu Dr.P.Blahu, Potočná 58, v Skalici,  1.poschodie.

Kontaktná osoba: Mgr. Milada Dubináková – telefón 0944 447 416, 034/6285165.

Dátum vloženia: 8. 9. 2016 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2017 23:02

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple