Menu

Skalica

Výzva na podávanie návrhov na udelenie ocenení

Na základe Štatútu Mesta Skalica od roku 2002 Mestské zastupiteľstvo v Skalici udeľuje Ceny primátorky mesta Skalica, Ceny mesta Skalica a Čestné občianstvo mesta Skalica.

Pravidelne sú tieto ocenenia udeľované v mesiaci september. Bude tomu tak aj v roku 2024. Vyzývame občanov, organizácie, záujmové skupiny, aby svoje návrhy na udelenie niektorej z cien predložili na Mestský úrad v Skalici.

Návrhy podávajte v písomnej forme osobne na podateľňu mesta Skalica, poštou na adresu Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica alebo elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk.

Návrh musí obsahovať dôvod nominácie a krátky životopis, prípadne úspechy navrhovaného /viď formulár návrhu na ocenenie/.

Termín podania je do 30. apríla 2024.

Nominácie, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo budú  podané po uvedenom termíne, nebudú akceptované.

 

Čestné občianstvo Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám (alebo kolektívom), ktoré sa v Skalici narodili alebo žili či pôsobili a zaslúžili sa o jeho rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov a ochrane ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.

Cena primátorky Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám alebo kolektívom za vynikajúce výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.

Prílohy

Výzva na udelenie ocenení

výzva na udelenie ocenení (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 316,89 kB
Dátum vloženia: 2. 4. 2024 8:44

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00