Skalica

Výzva na voľby členov Rady školy

Centrum voľného času Skalica so sídlom 909 01 Skalica, Mallého 2

Mesto Skalica, zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výzvu na voľby členov Rady školy:

Centrum voľného času Mallého 2, Skalica so sídlom 909 01  Skalica, Mallého 2 

 

V súlade s ustanovením § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov rady školy 5 v zložení:

  • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogický zamestnanec, 
  • dvaja zvolení zástupcovia rodičov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 
  • dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. štyri roky. Voľby do rád škôl je potrebné uskutočniť najneskôr do konca volebného obdobia súčasnej rady školy.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka školského zariadenia, určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov a zabezpečí zapísanie zápisnice. Po zrealizovaní volieb za každú volenú skupinu zvolá ustanovujúce zasadnutie rady školy. Vypracovanie zápisnice, ktorú podpisuje novozvolený predseda rady školy spolu s povinnými prílohami a dokumentami   odovzdá zriaďovateľovi najneskôr do piatich dní od zasadnutia novej rady školy.

O delegovaní zástupcov zriaďovateľa do rady školy rozhodne zriaďovateľ školy.

 

 

                                                                                                          Mgr. Oľga Luptáková                                                                                                                             primátorka mesta

Prílohy

Výzva rada školy

výzva na radu školy oznam CVČ.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,23 kB
Dátum vloženia: 10. 11. 2023 12:28

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00