Skalica

Z odpočívadla bolo odcudzené sedenie

na trase Zlatnícka dolina Mokrý Háj

Vedenie Mesta Skalica bolo v týchto dňoch upozornené na chýbajúce drevené sedenie, ktoré bolo súčasťou cykloturistického odpočívadla na cyklotrase Zlatnícka dolina - Mokrý Háj. Podľa informácií Mestskej polície Skalica boli drevené lavice a masívny drevený stôl odrezané a odcudzené, čím neznámy páchateľ týmto bezohľadným konaním znehodnotil  túto cykloturistickú zastávku a Mestu Skalica spôsobil  finančnú škodu.

V súvislosti s týmto priestupkom ( Zákon SNR č. 372/1190 Zb. o priestupkoch,§50 ods.1 ) vyzýva Mesto Skalica v súčinnosti s Mestskou políciou občanov k zvýšenej pozornosti v rámci cykloturistických trás a obracia sa na nich s prosbou o poskytnutie akýchkoľvek informácií súvisiacich s týmto priestupkom alebo poškodzovaním mestského majetku. Páchateľovi môže byť udelená pokuta až do výšky 331,- €. Informácie je môžné podať na telefónnom čísle MsP 159.

Dátum vloženia: 8. 6. 2016 14:36
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 11. 2017 23:01

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple