Skalica

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022

Informácia pre zákonných zástupcov detí k zápisu do 1. ročníka ZŠ.Harmonogram zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022:

 

ZŠ Strážnická 1, Skalica

piatok   09.04.2021 v čase   14.00 - 18.00 hod.
sobota   10.04.2021 v čase   08.00 - 12.00 hod.

 

ZŠ Vajanského 2, Skalica 
piatok  09.04.2021  v čase 14.00 - 18.00 hod.
sobota  10.04.2021 v čase  08.00 - 12.00 hod.
           

ZŠ Mallého 2, Skalica

piatok  09.04.2021  v čase 14.00 - 18.00 hod.
sobota  10.04.2021 v čase  08.00 - 12.00 hod.

 

Zákon 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje prihlasovaciu povinnosť zákonných zástupcov /rodičov/ k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ.

Povinná školská dochádzka a jej plnenie podľa §19 ods.3, školského zákona:
„3)   Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak. “      

Podľa §20 ods.2 školského zákona:

„ Plnenie povinnej školskej dochádzky
2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis")“

           Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 1/2021 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta ustanovuje rozdelenie ulíc podľa ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

Členenie mesta do obvodov škôl podľa ulíc nájdete na  webovej stránke mesta Skalica v sekcii Legislatíva položka VZN ( link - legislativa/vzn/ ) konkrétne Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica - VZN 1/2021.

Podrobnejšie informácie k forme zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 Vám poskytnú jednotlivé základné školy.

 

Dátum vloženia: 25. 3. 2021 8:05
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2021 8:27
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00