Skalica

Zmena vývozu odpadu 2021

Oznamujeme obyvateľom rodinných domov, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Skalica sa od 1. januára 2021 bude vývoz zmesového komunálneho odpadu uskutočňovať 1x za 2 týždne.

Ďalej Mesto Skalica oznamuje obyvateľom rodinných domov zmenu vývozov zmesového komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu.                                                                                                                                                  

·         pravidelný vývoz zmesového komunálneho odpadu na rok 2021 sa začne od prvého týždňa (4.1., 5.1., 6.1.2021) a bude pokračovať každý druhý týždeň,

·         pravidelný vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa začne od druhého týždňa (11.1., 12.1., 13.1.2021) a bude pokračovať každý druhý týždeň. Od 1.3.2021 bude vývoz každý týždeň,

·         pravidelný vývoz vriec určených na papier a plasty sa uskutoční  v sobotu 02. januára 2021.

 

Zároveň týmto žiadame obyvateľov bytových domov, aby neparkovali pri stanovištiach zberných nádob u bytových domov a neblokovali tak prístup k zberným nádobám.              

                                                         KOMPOSTÁREŇ

Mesto Skalica oznamuje občanom, že v dňoch od 24.12.2020 až do 04.01.2021 bude kompostáreň v areáli výrobného strediska ROD Skalica ZATVORENÁ.                                                                                             

                                                          ZBERNÝ DVOR

Mesto Skalica oznamuje občanom, že v dôsledku pandemickej situácie bude od 22.12.2020 až do 28.12.2020 a 01.01.2021 zberný dvor v areáli spoločnosti VEPOS - SKALICA s.r.o., na ulici Rybničná 1  ZATVORENÝ.                                                                

Zberný dvor bude otvorený v dňoch od 29.12.2020 do 31.12.2020 a tiež 02.01.2021 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

                                                        

                                                                             

                                                                              MESTO  SKALICA

Dátum vloženia: 22. 12. 2020 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 12. 2020 11:06
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00