Menu

Skalica

Výber z aktuálnych informácií z prostredia miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Slovenska a Ministerstvo školstva informujú

ZMOS 
Združenie miest a obcí Slovenska s technologickými partnermi a rezortom dopravy spustilo v ostrej prevádzke registračný systém na ubytovanie utečencov. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o jeho šírenie medzi hotelmi, penziónmi a v rámci ďalších ubytovacích kapacít právnických osôb. 
Viac informácií je k dispozícii TU: https://pomocpreukrajinu.sk/sk

ZMOS – DETAILY K LOGISTIKE
Ľudia, ktorí unikajú pred vojnou na Ukrajine a nachádzajú sa na Slovensku, sú v prípade zdravotných problémov ošetrení a dostávajú potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/vojnovi-utecenci-z-ukrajiny-maju-zabezpecenu-zdravotnu-starostlivost-oznam/mid/405616/.html#m_405616

V zmysle novely zákona 580/2004 Ministerstvo zdravotníctva SR uverejňuje rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby s bydliskom na území Ukrajiny, ktoré vstúpia na územie SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/uhradzanie-zdravotnej-starostlivosti-vsetkym-vojnovym-utecencom-z-ukrajiny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam podporných materiálov a webinárov k situácií na Ukrajine.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/zverejnili-zoznam-podpornych-materialov-a-webinarov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie dáva do pozornosti bezplatný Program podpory 
a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/program-podpory-a-rozvoja-multidisciplinarnej-spoluprace-v-praxi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EŠIF A INÉ ZDROJE EÚ
Európska komisia zverejnila druhé kolo výziev z priamo riadeného programu Digitálna Európa pre roky 2021- 2027. 
Slovenským podnikom, ale aj verejným inštitúciám, či samosprávam sa otvorila veľká šanca na financovanie inovatívnych projektov.
Viac si prečítajte TU: https://www.zmos.sk/druhe-kolo-vyziev-z-priamo-riadeneho-programu-digitalna-europa-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616
 

Dátum vloženia: 14. 3. 2022 11:23
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2022 11:26
Autor: Martina Miturová

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00