Menu

Skalica

Preventívne aktivity

Preventívne aktivity

Zobrazené 1-30 z 47
Beseda s príslušníkmi Mestskej polície Skalica 1

Beseda s príslušníkmi Mestskej polície Skalica

Dátum: 19. 4. 2023

Príslušníci Mestskej polície Skalica v rámci svojich preventívnych aktivít realizovali dňa 26.01.2023 prednášku spojenú s prezentáciou v Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých 1

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Dátum: 19. 4. 2023

Dňa 30.01.2023 príslušník Mestskej polície v Skalici v rámci preventívnej služobnej činnosti zrealizoval v Súkromnej základnej škole, Gorkého 4, Skalica prednášku

Príslušníci Mestskej polície Skalica na gymnáziu

Príslušníci Mestskej polície Skalica na gymnáziu

Dátum: 12. 4. 2023

Mestská polícia Skalica v rámci vykonávanej prevencie zrealizovala dňa 04.04.2023 prednášku spojenú s prezentáciou na Gymnáziu F.V. Sasinka v Skalici.

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility

Dátum: 14. 11. 2022

Dňa 20.09.2022 v rámci Európskeho týždňa mobility navštívili príslušníci MsP Skalica detičky z Materských škôl Skalica, konkrétne pracoviská Pri potoku a Hurbanova.

Policajti MsP sa vzdelávali 1

Policajti MsP sa vzdelávali

Dátum: 7. 9. 2022

Vo štvrtok 7. apríla 2022 príslušníci MsP Skalica absolvovali vzdelávaciu aktivitu s názvom „Taktika služobných zákrokov“.

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov 1

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov

Dátum: 7. 9. 2022

Mestská polícia Skalica dňa 17. júna 2022 v rámci III. ročníka „Mini univerzity tretieho veku“ uskutočnila v Zariadení pre seniorov prednášku s besedou pod názvom „Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov“.

Návšteva predškolákov MŠ Skalica 1

Návšteva predškolákov MŠ Skalica

Dátum: 7. 9. 2022

Vo štvrtok 23. júna 2022 navštívili Mestskú políciu Skalica deti z Materskej školy Skalica, pracovisko Hviezdoslavova.

Dopravná výchova na Baťáku 1

Dopravná výchova na Baťáku

Dátum: 7. 9. 2022

V nedeľu 1. mája v Prístave Skalica na Baťovom kanáli v rámci otvorenia „Plavebnej sezóny 2022“ pripravili príslušníci MsP Skalica pre deti predškolského a mladšieho školského veku „Praktickú dopravnú výchovu“.

Prázdninové školenie prvej pomoci 1

Prázdninové školenie prvej pomoci

Dátum: 7. 9. 2022

Dňa 1. júla 2022 príslušníci MsP Skalica absolvovali vzdelávaciu aktivitu s názvom „Prvá pomoc pri úrazoch detí“.

Deti z letného tábora CVČ Skalica na MsP 1

Deti z letného tábora CVČ Skalica na MsP

Dátum: 7. 9. 2022

Vo štvrtok 11. júla 2022  navštívilo 24 detí  „Letného tábora Centra voľného času Skalica“ mestskú políciu.

PREVENTÍVNA AKTIVITA MsP V JEDNOTE DôCHODCOV 1

PREVENTÍVNA AKTIVITA MsP V JEDNOTE DôCHODCOV

Dátum: 8. 7. 2021

Dňa 22.06.2021 od 14.00 uskutočnili príslušníci prednášku seniorom zo Skalice, združeným v Jednote dôchodcov.

PREDNÁŠKA NA III. ZŠ 1

PREDNÁŠKA NA ZŠ STRÁŽNICKÁ

Dátum: 13. 11. 2019

Mestská polícia Skalica v rámci preventívnych aktivít zameraných na mládež dňa 11.11.2019 v 8.A triede zrealizovala prednášku na tému „Drogové závislosti, ich trestnoprávny, zdravotný a sociálny dopad na človeka“.

Európsky týždeň mobility 1

Európsky týždeň mobility

Dátum: 16. 10. 2019

V dňoch 16.10., 17.10. a 18.10.2019 v rámci Európskeho týždňa mobility prišli príslušníci MsP Skalica do Materskej školy Skalica, elokované pracoviská Pod kalváriou, Hviezdoslavova a L. Svobodu, aby v rámci priebežne vykonávaných preventívnych aktivít vhodnou formou zoznámili školáčikov so základnými pravidlami cestnej premávky.

Bezpečne s Hviezdičkou 1

Bezpečne s Hviezdičkou

Dátum: 16. 10. 2019

Mestská polícia Skalica v rámci svojej plánovanej preventívnej činnosti dňa 25.06.2019 navštívila Materskú školu Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova.

DEŇ DETÍ

DEŇ DETÍ

Dátum: 12. 6. 2019

Ku „Dňu detí“ organizovaného Mestom Skalica i v tomto roku prispeli dopravnou výchovou príslušníci Mestskej polície Skalica. Na parkovisku pri Františkánskej záhrade si deti predškolského a mladšieho školského veku na pripravenej trati už tradične vyskúšali praktickú jazdu na bicykloch a šliapacích motokárach.

PREDNÁŠKA NA GYMNÁZIU 1

PREDNÁŠKA NA GYMNÁZIU

Dátum: 25. 3. 2019

Mestská polícia Skalica i v mesiaci marec pokračovala v preventívnych aktivitách zameraných na našu mládež. Dňa 21.03.2019 bola v triede tercia Gymnázia F.V. Sasinka zrealizovaná prednáška formou prezentácie na tému „Mládež a zákon“. Prednáška bola zameraná na možné trestno-právne a spoločenské následky protiprávneho konania mladistvých s ktorým sa môžeme bežne stretnúť. Študenti na záver prednášajúcemu so záujmom kládli otázky, aby si upresnili získané poznatky.

PREDNÁŠKY U STROJÁROV 1

PREDNÁŠKY U STROJÁROV

Dátum: 20. 3. 2019

Mestská polícia Skalica v rámci preventívnych aktivít realizovala v dňoch 14.02.2019 a 21.02.2019 na Strednej odbornej škole strojníckej prednášky formou prezentácie a diskusie na tému „Mládež a zákon“. Cieľom prednášky bolo upozorniť na možné trestno-právne a spoločenské následky protiprávneho konania mladistvých.

KOLOBEŽKIÁDA – ŽIVÁ REŤAZ 1

KOLOBEŽKIÁDA – ŽIVÁ REŤAZ

Dátum: 19. 9. 2018

V utorok, 18.9.2018, deti z Hviezdičky privítali medzi sebou zamestnancov Mestskej Polície v Skalici s prednáškou o potrebe dodržiavania pravidiel v cestnej premávke z pozície chodca i účastníka, v prípade detí cyklistu.

KURZ PRVEJ POMOCI

KURZ PRVEJ POMOCI

Dátum: 12. 9. 2018

Dňa 7.9.2018 príslušníci MsP Skalica absolvovali odborné školenie - Kurz prvej pomoci. Kurz sa skladal z dvoch častí – teoretickej časti a následne praktickej časti. Policajti si mali možnosť vyskúšať a zopakovať poskytovanie prvej pomoci na figurínach ako i na svojich kolegoch. Príslušníci MsP sú veľmi často ako prví na mieste udalosti, snažia sa o to, aby boli pripravení a v prípade potreby podali aj odbornú pomoc.
Kurz prvej pomoci podľa vyhlášky č. 28/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov odborne viedla zástupkyňa SZŠ Skalica Mgr. Alena Kučerová.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

DOPRAVNÁ VÝCHOVA – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Dátum: 19. 7. 2018

Dňa 17.07.2018 príslušníci Mestskej polície Skalica zorganizovali pre 26 detí z Centra voľného času praktickú dopravnú výchovu. Na dopravnom ihrisku pripravili trať, kde boli umiestnené základné dopravné značky ako „Daj prednosť v jazde“, „Zákaz odbočenia vľavo – vpravo“, „Hlavná cesta“, „Priechod pre chodcov a iné.

Zelený dom na Baťáku 1

Zelený dom na Baťáku

Dátum: 26. 6. 2018

V piatok 22. júna v Prístave Skalica na Baťovom kanáli pripravili Domov sociálnych služieb Zelený dom a občianske združenie Svetlo a nádej zábavno-športové podujatie pre klientov zariadení sociálnych služieb Trnavského kraja.

Medzinárodný deň detí  DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA

Medzinárodný deň detí DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA

Dátum: 12. 6. 2018

Dopravná výchova MsP Skalica

Mestskí policajti v Hviezdičke 1

Mestskí policajti v Hviezdičke

Dátum: 9. 5. 2018

Policajti MsP i v tomto roku  v rámci projektu „112 – naša kamarátka“, navštívili deti Materskej školy Skalica - Hviezdoslavova. V rámci prezentácie svojej činnosti príslušníci Mestskej polície Skalica ukázali deťom rôzne služobné pomôcky a zariadenia, ktoré využívajú pri výkone svojej profesie.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

DOPRAVNÁ VÝCHOVA MsP SKALICA CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Dátum: 7. 3. 2018

Mestská polícia Skalica i v roku 2018 pokračuje vo svojej preventívnej činnosti zameranej na školákov prvého stupňa.

Európsky týždeň mobility 2017

Európsky týždeň mobility 2017

Dátum: 29. 9. 2017

Mestská polícia Skalica pokračovala vo svojej preventívnej činnosti i v „Európskom týždni mobility 2017“. Policajti navštívili tri pracoviská Materskej školy Skalica.

Dopravná výchova - Prímestský tábor Lienka 2017 1

Dopravná výchova - Prímestský tábor Lienka 2017

Dátum: 29. 9. 2017

Dňa 17.8.2017 Mestská polícia Skalica v rámci svojej preventívnej činnosti pre 14 detí navštevujúcich počas letných prázdnin prímestský tábor „Lienka“ pripravila prezentáciu s názvom „Dopravná výchova“.

Deň detí 2017 1

Deň detí 2017

Dátum: 15. 6. 2017

Príslušníci Mestskej polície Skalica v rámci „Dňa detí“ organizovaného Mestom Skalica a spoločnosťou MIC s.r.o., pripravili i v tomto roku pre naše deti dopravnú výchovu.

Bezpečnosť doma i na ceste pre našich seniorov 1

Bezpečnosť doma i na ceste pre našich seniorov

Dátum: 27. 4. 2017

Vo štvrtok 27. apríla sa v spoločenskej miestnosti Štíbora – Mestské centrum sociálnych služieb uskutočnila prednáška s príslušníkmi Mestskej polície v Skalici, ktorí so seniormi diskutovali na aktuálne témy o bezpečnosti či už doma, alebo na cestách.

Prezentácia práce príslušníkov MsP Skalica - Materská škola Slniečko 1

Prezentácia práce príslušníkov MsP Skalica - Materská škola Slniečko

Dátum: 25. 4. 2017

Mestská polícia Skalica v rámci svojej preventívnej činnosti dňa 24.04.2017 pripravila pre deti materskej školy Slniečko prezentáciu policajnej práce, v rámci ktorej bola deťom vysvetlená úloha mestskej polície v rámci bezpečnosti  mesta. Akcia sa uskutočnila v parku na ulici Pod kalváriou, kde si deti mohli prezrieť policajnú techniku a pomôcky používané príslušníkmi mestskej polície.

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov 1

Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov

Dátum: 20. 4. 2017

2. marca 2017 sa v Zariadení pre seniorov uskutočnilo podujatie, ktoré pod názvom „Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov“ pripravila Mestská polícia Skalica v spolupráci s odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Zobrazené 1-30 z 47

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00