Menu

Skalica

Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Stratégie oboch regiónov (Horného Záhoria a Strážnicka), ktorej cieľom je dosiahnutie takého hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na princípoch znalostnej ekonomiky, bude udržateľný a bude podporovať začleňovanie - sociálne a územné a súčasne spoluprácu medzi oboma regiónmi oboch členských štátov EÚ.

Názov projektu: Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Celkové oprávnené výdavky projektu: 108 950,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky Mesta Skalica: 59 100,00 EUR

Finančný príspevok z ERDF Mestu Skalica: 50 235,00 EUR

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR Mestu Skalica: 5 910,00 EUR

Špecifické ciele:

 • poznanie východiskovej hospodárskej a sociálnej situácie regiónu ako východiska pre budúci rozvoj,
 • definovanie spoločných budúcich potrieb slúžiacich k rozvoju susedných prihraničných regiónov,
 • implementácia spoločných záujmov na uspokojenie potrieb daného prihraničia na platforme spoločných konkrétnych projektov,
 • zapojenie verejnosti do rozhodovacích procesov o budúcom rozvoji cezhraničných regiónov.

Logo

Dátum vloženia: 15. 11. 2016 7:51
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018 14:23

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00