Skalica

Cyklotrasy bez hraníc

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Názov projektu: Cyklotrasy bez hraníc

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

 • celkové oprávnené výdavky projektu (všetci partneri projektu): 927 898,23 €
 • celkové oprávnené výdavky Mesta Skalica: 804 341,38 €, z toho:
  • max. finančný príspevok z ERDF Mestu Skalica: 683 690,17 €
  • max. finančný príspevok zo ŠR Mestu Skalica: 80 434,14 €

Projekt zlepšuje prepojenosť Trnavského a Jihomoravského kraja prostredníctvom napojenia zámerov projektu na jestvujúcu sieť cyklochodníkov a cyklotrás. Príde k zosieťovaniu cyklotrás 4 katastrálnych území ležiacich priamo na hranici SR - ČR.

Špecifickým cieľom je vytvorenie a rekonštrukcia existujúcej dopravnej infraštruktúry zameranej na zlepšenie podmienok turizmu v príhraničí:

1. kompletná rekonštrukcia cyklotrasy Skalica - CHKO Biele Karpaty Zlatnícka dolina
2. kompletná rekonštrukcia cyklotrasy Skalica - Mlynky - rekreačná oblasť Radějov ČR
3. kompletná rekonštrukcia cyklotrasy Strážnice - vinohrady - Mlynky
4. kompletná rekonštrukcia cyklotrasy Sudoměřice - Baťov kanál
5. spoločná propagácia projektu
6. rozšíriť možnosti turistického ruchu v meste Skalica skvalitnením a zlepšením možnosti pre skupinu turistov – cyklistov.

Prílohy :
Skalica - Mlýnky
Skalica - Zlatnícka dolina
Prehľadná situácia

Logo

Dátum vloženia: 15. 11. 2016 7:55
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2018 14:23

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00