Menu

Skalica

Dom kultúry Skalica - rekonštrukcia strechy, posudok sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum

Dom kultúry Skalica - rekonštrukcia strechy, posudok sanácie zatekania a vlhkosti, umelecko-historický a reštaurátorský výskum

Celkové výdavky projektu: 82 439,- EUR
Požadovaná dotácia: 78 317,- EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo kultúry SR
Schválená dotácia: 35 000,- EUR

Cieľom projektu je :

1. výmena krytiny na časti strechy za novú - v zmysle rozhodnutia KPÚ Trnava za krytinu z medeného plechu. Súčasťou výmeny budú aj odkvapové žľaby, zvody a
iné klampiarske detaily. 2. spracovanie umelecko-historického pamiatkového výskumu, reštaurátorského výskumu a prieskumu zavlhnutia. Podkladom pre spracovanie výskumov bude zameranie skutkového stavu objektu, vyhotovené z vlastných finančných prostriedkov v r. 2020. Umelecko-historický výskum bude zameraný na hodnotné prvky a detaily, pochádzajúce z doby výstavby objektu, vrátane primárneho mobiliáru. Výsledky výskumu budú zhrnuté v inventarizačnom súpise hodnotných detailov a prvkov a následne premietnuté do návrhu ich obnovy a prezentácie. Reštaurátorský výskum bude zameraný na výtvarné riešenie hlavnej fasády a divadelnej dvorany. Výskumom bude preverený technický stav jednotlivých prvkov, primárnosť riešenia, resp. sekundárnosť úprav (premaľby, doplnky a pod.).
Prieskum zavlhnutia bude zameraný na zistenie príčin zavĺhania a zamákania objektu a následné určenie vhodného spôsobu sanácie vlhkosti, ktorý sa premietne do rámcového návrhu sanácie.

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

Dátum vloženia: 1. 2. 2021 14:08
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2022 13:16

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00