Skalica

Jezuitský kostol – dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Realizáciou projektu dôjde ku komplexnej rekonštrukcii pamiatky, k záchrane a ochrane pamiatkového fondu.

Regionálny operačný program
Celkové oprávnené náklady: 2.490.000,- €
Požadovaná dotácia: 2.365.500,- € (95%)

Po ukončení realizácie bude môcť byť kostol využívaný celoročne, spolu s bočnými časťami. Z Jezuitského kostola sa stane dominanta kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, ktorá bude súčasťou kultúrno-poznávacích trás.

Rekonštrukcia je zameraná na sanáciu konštrukcií, aby neprichádzalo k ich ďalšiemu poškodzovaniu, ako aj obnove interiéru do pôvodnej podoby: odvlhčenie stien, vybúranie druhotných betónových podláh, vyčistenie celého objektu, realizácia nových podláh, oprava vnútorných omietok a výmaľby objektu, vybudovanie sociálnych zariadení a zázemia, oprava kamenného schodiska do suterénu/krypty/, obnova dreveného schodiska na 2NP /chórus a oratóriá/ zriadenie nových rozvodov elektro, osvetlenie, ozvučenie, vykurovanie objektu, reštaurátorské a umelecko-remeselné práce na obnove štukovej výzdoby, reštaurovanie malieb a drevených prvkov oltárnej architektúry a výzdoby kostola, reštaurovanie figurálnej výzdoby a rámu oltárneho obrazu, oprava strechy - výmena časti krytiny, obnova fasády, kamenných prvkov, výmena okien a dverí objektu.

ROP EU SR

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 13:14
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple