Skalica

Kompostáreň - Skalica

Tento projekt je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Cieľ projektu: Zvýšiť podiel zhodnocovaného odpadu na celkovom množstve odpadu

Špecifický cieľ projektu: Vybudovať zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Celkové náklady: 1 931 292,30 EUR

Príspevok z Európskej únie: 1 641 598,45 EUR (85 %)

Príspevok z rozpočtu SR: 193 129,23 EUR (10 %)

Príspevok z rozpočtu Mesta Skalica: 96 564,62 EUR (5 %)

Riadiaci orgán : Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt sa delí na dve hlavné aktivity:

A1 Vybudovanie stavebnej časti kompostárne

A2 Dodávka technologickej časti kompostárne

Realizácii projektu predchádzal projektový a schvaľovací proces. Bola spracovaná analýza vplyvov na životné prostredie podľa zák. č. 24/2006 Z.z. (EIA) a projektová dokumentácia, na základe ktorej prebehlo stavebné konanie. Spôsob realizácie a navrhované technológie boli posudzované z hľadiska miestnych špecifík a na základe skúseností s podobnými prevádzkami.

Dátum vloženia: 29. 6. 2016 15:56
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2016 8:48
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple