Skalica

Obnova a reštaurovanie NKP „Paulínsky kostol“ v Skalici

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola

Ministerstvo kultúry SR
Celkové náklady: 40.691,55 EUR
Dotácia: 38.000,- EUR
Spolufinancovanie: 2.691,55 EUR

V rámci tohto projektu došlo v roku 2009 k obnove a reštaurovaniu fasády kostola, pričom práce prebiehali nasledovne:

 • Montáž lešenia.
 • Mechanické odstránenie soklových vápenno-cementových omietkových vrstiev na režné tehlovo-kamenné murivo po celom obvode kostola.
 • Mechanické vyspárovanie ložnej malty muriva do hĺbky 25 mm po celom obvode kostola.
 • Lokálne odstránenie havarijných častí omietkových vrstiev fasády (štítový nadstavec, korunná rímsa).
 • Mechanické očistenie kamenných častí portálu, združeného okna v nadstavci od všetkých sekundárnych doplnkov a farebných úprav.
 • Napetrifikovanie kamenného portálu a združeného okna spevňovačom kameňa.
 • Lokálne uchytenie okrajov osekaných omietkových miest pomocou injektáže akrylovou disperziou .
 • Vytmelenie chýbajúcich častí omietkovou zmesou plniva frakcie 4 mm s haseným vápnom do úrovne neosekaných podkladových omietok.
 • Po technologickej prestávke celoplošné napenetrovanie omietkových a farebných úprav penetračným náterom.
 • Celoplošné zagletovanie ustúpených hladkých plôch fasády a pilastrov vápenným gletom do hladka.
 • Výtvarné vytmelenie chýbajúcich častí kamenného portálu a združeného okna tmelom, čo sa týka tvrdosti a farebnosti zo zmesi haseného vápna, piesku a bieleho cementu.
 • Demontáž starých okien a vstupných dverí
 • Montáž nových okien, vstupných dverí .
 • Montáž vnútornej presklenej steny.
 • Záverečné umelecko-remeselné natónovanie hladkých plôch fasády a štukovej výzdoby farebným náterom.
 • Demontáž lešenia.
Dátum vloženia: 25. 2. 2016 12:41
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2017 23:02
Autor: Ing. Michal Čunderlík

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple