Skalica

Projekt obnovy NKP "Hradobný múr" v Skalici

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení.

Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
1.1.1. Spracovanie prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie obnovy kultúrnych pamiatok

Hradobný múr v Skalici zaujíma významné miesto medzi pamiatkami fortifikačnej architektúry na Slovensku, pretože je jedným z mála tak kompletne zachovaných mestských opevnení. Jeho vznik je datovaný do 14. storočia, kedy Skalica získala privilégium Slobodného kráľovského mesta. Vlastný hradobný múr bol stavaný naraz, ako to dokladá charakter muriva. V roku 1435 boli hradby zosilnené z bosovaných kvádrov, zhodujúcich sa s palácom bratislavského hradu. Vymurovaný bol vápenatým pojivom s pieskom, s hrúbkou okolo 170 cm a výškou po úroveň ochodze okolo 6 m. Nad úrovňou ochodze bola podobne vymurovaná predprsteň výšky okolo 160 cm, s cimburím z ozubov, tá sa v pôvodnom tvare zachovala dodnes na podstatnom úseku hradieb.

V terajšej dobe je Hradobný múr značne poškodený deštrukciou častí základného muriva hradby. Je potrebné staticky zabezpečiť Hradobný múr a zamurovať deštrukcie po vypadnutých častiach muriva, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu rozpadaniu. Uchráni sa tak pred zánikom významná kultúrna pamiatka a zároveň sa aj zaistí bezpečnosť okoloidúcich alebo u hradieb bývajúcich ľudí. Pre jedinečnosť dochovaných ochodzov je našim zámerom rekonštruovať pôvodné ozuby hradieb a vymurovať pôvodný tvar včítane strieľní. Pre zrealizovanie tejto obnovy bolo však potrebné spracovať potrebnú prípravnú a projektovú dokumentáciu obnovy. Tá bude slúžiť ako podklad pre začatie obnovy Hradobného múru.

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 12:40
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor: Ing. Michal Čunderlík

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple