Skalica

Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty – napojení na síť stezek „4 CYKLOREGIO“ při Baťově kanále

Hlavným cieľom projektu je výrazné zvýšenie cezhraničnej spolupráce a celkové skvalitnenie dopravnej dostupnosti turisticky atraktívnych miest v prihraničných regiónoch v nadväznosti na už vybudovanú sieť cyklotrás 4CYKLOREGIO.

Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

Celkové oprávnené výdavky projektu: 439 983,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky Mesta Skalica: 173 871,00 EUR

Finančný príspevok z ERDF Mestu Skalica: 147 790,35 EUR

Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR Mestu Skalica: 17 387,10 EUR

Partneri projektu: Město Strážnice (VP) a Mesto Skalica (HCP)

Realizáciou projektu bude dosiahnuté zvýšenie atraktivity regiónu a rozvoj potenciálu turizmu pre dané oblasti. Zároveň dôjde k zlepšeniu bezpečnosti obyvateľov a znížená vyťaženosť hromadnej dopravy v prihraničí. Realizáciou projektu bude nasledovať zvýšenie cestovného ruchu, čo bude mať pozitívny ekonomický dopad na malých a stredných podnikateľov v oboch prihraničných regiónoch. Projektom dôjde k zlepšeniu prepojenia Jihomoravského a Trnavského kraja a dôjde k zvýšenému pohybu turistov medzi českým a slovenským územím.

Špecifické ciele týkajúce sa Mesta Skalica:

  • Vybudovanie novej cyklotrasy v dĺžke 1 550 m. v Meste Skalica
  • Propagácia projektu a cykloturistiky a turizmu v dotknutých regiónoch
  • Zvýšenie ekonomického významu cestovného ruchu v prihraničných regiónoch


„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“

logo

Dátum vloženia: 25. 2. 2016 13:34
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple