Skalica

Rekonštrukcia centrálnej pamiatkovej zóny Skalica

Sektor: verejný
Operačný program : Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel
Celkové výdavky projektu: 735.434.99 €
Požadovaná výška NFP: 698.663.24 €

Ciele projektu:

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

 • rekonštrukcia a obnova verejného priestranstva v rámci mestskej pamiatkovej zóny v Skalici okrem štátnej cesty II/426, obnova povrchov – podľa dobových nákresov a fotografií – komunikácie a spevnené plochy
 • obnova a rekonštrukcia parkov – oddychových miest – obnova urbannej zelene – terénne a sadové úpravy – náhrada nevhodných drevín za dreviny, ktoré sú typické pre starobylé mestské prostredie
 • výstavba orientačno-navigačného systému, vybudovanie informačných panelov a plôch – dôležitý prvok pre orientáciu turistu
 • obnova vonkajšieho mobiliáru a osvetľovacích prvkov v intenciách historického rázu
 • zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom väčšej atraktivity, kvality prostredia investíciami do hmotnej infraštruktúry v centre mesta
 • rekonštrukcia verejných priestranstiev mestskej pamiatkovej zóny mesta Skalica v intenciách starobylého kráľovského mesta
 • obnova a úprava prvkov zelene v duchu starobylého kráľovského mesta, dobudovanie prvkov drobnej architektúry, dobudovanie prvkov osvetlenia v historickom šate
 • zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom osvetlenia a rekonštrukcie zdevastovaných plôch povrchov ciest a chodníkov
 • vytvorenie priaznivého prostredia v centre obce pre stretávanie sa, trávenie voľnočasových aktivít a kultúrny život obyvateľov a návštevníkov obce
 • vytvorenie priaznivého psychohygienického a estetického prostredia pre obyvateľov, čím sa napomôže ku skvalitneniu života aj marginalizovaných komunít, ktoré budú ovplyvňované vyššou kvalitou svojho okolia
 • vytvorenie bezbariérového prostredia verejných priestranstiev.

 

ROP EU SR​​​​​​​

Dátum vloženia: 26. 2. 2016 7:55
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:02
Autor:

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple