Menu

Skalica

Revitalizácia MŠ Skalica - pracovisko: Pod kalváriou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 352 596,43 €
Maximálna výška dotácie: 334 966,61 €

efrr    2irop

Ukončením projektu sa zmenila energetická trieda D na triedu B, došlo k obnove verejnej budovy s celkovou podlahovou plochou 954,41 m2. Realizáciou projektu prišlo k zvýšeniu kapacity materskej školy o 19 miest, došlo k skvalitneniu podmienok v oblasti hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti prevádzky a k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností budovy Materskej školy. Realizáciou projektu a zlepšením dostupnosti služieb predškolského vdzelávania pre rodiny s deťmi došlo k pozitívnemu sociálno-ekonomickému efektu, vzhľadom na neustály rozvoj mesta je potreba zvyšovania kapacít materských škôl vysoko žiaduca. Výstupom projektu bola prestavba objektu materskej školy - vytvorením jednej novej triedy, vrátane nevyhnutného prevádzkového a hygienyckého zázemia a materiálno-technického vybavenia, zlepšenie technického stavu budovy a zníženie energetickej účinnosti, obnove oplotenia. 

V rámci projektu boli realizované nasledovné aktivity :

 1. prestavba hospodárskeho pavilónu na triedu - zvýšenie kapacity MŠ o 19 miest
 2. odstránenie havarijného stavu podlahových konštrukcií a vnútornej kanalizácie
 3. zníženie energetickej náročnosti celého objektu MŠ
 4. stavebno-technické úpravy areálu MŠ - obnova oplotenia
 5. interiérové vybavenie novej triedy
Dátum vloženia: 6. 12. 2016 14:18
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2023 10:35

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

 • Námestie slobody 145/10
  909 01 Skalica
  Slovenská republika
  +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00