Menu

Skalica

Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR
V zastúpení: Slovenská inovačná agentúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Celkové oprávnené výdavky: 22 098,00 EUR
Max. výška dotácie: 20 993,10 EUR (95% z celkových oprávnených výdavkov)

Predmetom tohto projektu je spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Skalica, ktorá bude riešiť energetickú problematiku vo vybraných objektoch vo vlastníctve mesta Skalica, pričom sa jedná o objekty škôl a školských zariadení, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, športové zariadenia. Ďalej bude riešiť objekty určené na bývanie, verejné osvetlenie, dopravu, tepelnú energetiku a bude spracovaná na obdobie 15 rokov. Súčasťou stratégie bude aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Skalica v oblasti tepelnej energetiky.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

logo EU     logo OPKZP

Dátum vloženia: 16. 5. 2019 9:58
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2021 12:20

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00