Menu

Skalica

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Operačný program : Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond
Celkové oprávnené výdavky : 135 002,85 EUR

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo kohézny fond        logo

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Operačný program: Operačný program kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom : KF - Kohézny fond

Zámerom predloženého projektu je výmena nepriepustných povrchov za povrchy, ktoré podporia zadržiavanie zrážkovej vody. Jedným z prínosov tohto projektu bude obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom do vegetácie. Druhým prínosom je zníženie rizika vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, ktoré sú negatívnym dôsledkom zmeny klímy v mestách.  

Realizáciou projektu príde k :

  • zrušeniu časti asfaltového ihriska a k zmene povrchu spevnenej plochy na celoplošne zatrávnenú plochu, do plochy budú dosadené dreviny 
  • vytvoreniu troch parkovísk a k zmene povrchu spevnenej plochy na plochu s krytom z vegetačnej zatrávňovacej dlažby a vytvorenie zelených plôch

                           

 

Dátum vloženia: 26. 9. 2018 16:14
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 10. 2020 10:34

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00