Menu

Skalica

Vytvorenie zelenej oddychovej zóny pri lokalite Krivé Kúty

Poskytovateľ dotácie: Nadácia Ekopolis
Výška dotácie: 1 600,- EUR
Celkové náklady: 2 000,- EUR

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie oddychovej zóny s návratom k tradíciam formou použitia starých ovocných odrôd a "tradičných" drevín pre obyvateľov mesta Skalica, najmä priľahlej IBV Krivé kúty. IBV Krivé kúty má charakter satelitu bez verejnej zelene, s prístupom do voľnej krajiny ale bez dostupného miesta na oddych "v krajine". Lokalita je taktiež zaťažená hlukom a prašnosťou z priľahlého obchvatu mesta. Realizáciou projektu by sa vytvoril tradičný priestor s ukážkou ovocných a dlhovekých drevín, ktoré sa najmä z urbanizovaného prostredia, začali vytrácať. Navrhovaná úprava je vymedzenie priestoru alejou pozdĺž nespevnenej komunikácie a vytvorenie krajinného priestoru s ukážkou extenzívnej lúky so solitérmi. Kostrou projektu budú solitéry teda ovocné druhy stromov (vo voľnom priestore lúky) a dlhovekové listnaté stromy tvoriace aleju. Prínosom projektu je vytvorenie priestoru pre oddych obyvateľov, zlepšenie hygienických podmienok a návrat k tradičným biotickým prvkom v krajine.

Dátum vloženia: 16. 5. 2019 10:03
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 10. 2019 10:31

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00