Menu

Skalica

Rozvojové dokumenty

Územný plán Mesta Skalica v znení zmien a doplnkov č. 1/2009, zmien a doplnkov č. 1/2010, zmien a doplnkov č. 1/2011, zmien a doplnkov č. 1/2015, zmien a doplnkov č. 1/2017 a zmien a doplnkov č. 6

Správa - úplné znenie

Správa - úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB

2.1 Komplexný výkres - Úplné znenie

2.1_komplexny - Úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,84 MB

2.2 Komplexný výkres - Úplné znenie

2.2_komplexny - Úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,78 MB

3.1 Záväzná časť - Úplné znenie

3.1_zavaznacast -Úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,36 MB

3.2 Záväzná časť - Úplné znenie

3.2_zavaznacast Úplné znenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,9 MB

Územný plán mesta Skalica - Zmeny a doplnky č. 6

1A_Smerna_cast_čistopis

1A_Smerna_cast_čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

1B_Zavazna_cast_cistopis

1B_Zavazna_cast_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,68 MB

2.1_Komplexný výkres_10000_čistopis

CIST2-2.1_1475x675 ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,28 MB

2.2_Komplexný výkres_5000_čistopis

CIST2-2.2_1475x675 ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,47 MB

3.1_Záväzná časť_10000_čistopis

CIST2-3.1_1475x675 ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,88 MB

3.2_Záväzná časť_5000_čistopis

CIST2-3.2_1475x675 ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,64 MB

4.1_Doprava_10000_čistopis

CIST2-4.1_1475x675 ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,71 MB

4.2_Doprava_5000_čistopis

CIST2-4.2_1475x675 - ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,12 MB

5.1_Vodné hospodárstvo_10000_čistopis

5.1_Vodné hospodárstvo_10000_čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,31 MB

5.2_Vodné hospodárstvo_5000_čistopis

5.2_Vodné hospodárstvo_5000_čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,27 MB

6_Ochrana prírody_10000_čistopis

6_Ochrana prírody_10000_čistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,23 MB

7_Poľnohospodárska pôda_10000_čistopis

CIST2-7_1475x675 - ZAD č.6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,94 MB

Programy, stratégie, koncepcie

Program rozvoja mesta Skalica na roky 2021 - 2027

PRMS 2021-2027_FINAL_schvaleny MsZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB

Program rozvoja mesta Skalica do roku 2020

PR mesta Skalica do roku 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,95 MB

Komunitný plán 2024 - 2031

KPSS mesta Skalica 2024_2031.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB

Koncepcia rozvoja športu 2021 - 2027

Koncepcia rozvoja športu FINAL pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

Program rozvoja bývania 2014

Program rozvoja bývania 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB

Dopravná analýza a návrhy projektových riešení dopravnej situácie v meste Skalica

Dopravná analýza a návrhy projektových riešení dopravnej situácie v Meste Skalica

Dopravná analýza a návrhy projektových riešení dopravnej situácie v Meste Skalica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,37 MB

Príloha č.1 Výkres ZaD č.1.2017 ÚP so zapracovaním návrhovaého obchvatu PZ

Príloha č.1 Výkres ZaD č.1.2017 ÚP so zapracovaním návrhovaého obchvatu PZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,34 kB

Príloha č.2 Návrh napojenia MK z lokality Krivé kúty na cestu II.426

Príloha č.2 Návrh napojenia MK z lokality Krivé kúty na cestu II.426.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,65 kB

Príloha č.3 Výkres smerovania nákladnej dopravy

Príloha č.3 Výkres smerovania nákladnej dopravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,24 kB

Príloha č.4 Výkres smerovaia osobnej dopravy

Príloha č.4 Výkres smerovaia osobnej dopravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,77 kB

Príloha č.5 Tabuľka miestnych komunikácií

Príloha č.5 Tabuľka miestnych komunikácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,74 kB

Príloha č.6 Tabuľka parkovísk - popis státia, návrhy zmien a doplnení

Príloha č.6 Tabuľka parkovísk - popis státia, návrhy zmien a doplnení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,1 kB

Príloha č.7 Tabuľka priechodov pre chodcov

Príloha č.7 Tabuľka priechodov pre chodcov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,91 kB

Generel cyklistickej dopravy v meste Skalica

Generel cyklistickej dopravy_SKALICA2021 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,49 MB

Nízkouhlíková stratégia mesta Skalica a Koncepcia rozvoja mesta Skalica v oblasti tepelnej energetiky

Nízkouhlíková stratégia mesta Skalica

NUS_Skalica_finalny_dokument_schválený MsZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,35 MB

Koncepcia rozvoja mesta Skalica v oblasti tepelnej energetiky

KTE_Skalica_finalny_dokument_schválený MsZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,6 MB

Územný plán - zmeny a doplnky 2017

Textová časť

Sprava_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 840,66 kB

Výkres 2.1 čistopis

Vykres_2.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,83 MB

Výkres 2.2 čistopis

Vykres_2.2_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,58 MB

Výkres 3.1 čistopis

Vykres_3.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,44 MB

Výkres 3.2 čistopis

Vykres_3.2_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,79 MB

Výkres 4.1 čistopis

Vykres_4.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,36 MB

Výkres 5.1 čistopis

Vykres_5.1_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,09 MB

Výkres 5.2 čistopis

Vykres_5.2_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,25 MB

Výkres 6 čistopis

Vykres_6_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,85 MB

Výkres 7 čistopis

Vykres_7_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,77 MB

Územný plán mesta Skalica 2008, úplné znenie v znení zmien a doplnkov 1/2009, 1/2010, 1/2011, 1/2015

ÚPN Skalica Úplne znenie - textová časť

upn skalica uplne znenie text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 825,39 kB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 2.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,95 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 2.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 2.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,9 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 3.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,23 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 3.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 3.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,09 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 4.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,65 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 4.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 4.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,12 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.1

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 5.1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,9 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 5.2

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 5.2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,65 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 6

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,11 MB

ÚPN Skalica Úplne znenie Výkres 7

UPN Skalica Uplne znenie Vykres 7.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,81 MB

ZaD_1_2017 Vykres 6

ZaD_1_2017 Vykres 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB

Zmeny a doplnky územného plánu 2015

2015 - 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (1:15 000)

6.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 889,44 kB

2015 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie (1:5 000)

4_2.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,64 MB

2015 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie (1:15 000)

4_1.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 4,2 MB

Územný plán mesta - zmeny a doplnky č. 1/2015

text_zad_12015_cistopis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB

Zmeny a doplnky územného plánu 2011

2011 - 6 Výkres ochrany prírody a ochrany krajiny

6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,55 MB

2011 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie

4-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2011

zmeny_doplnky1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,24 kB

Zmeny a doplnky územného plánu 2010

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2010

zmeny_doplnky1-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,15 kB

Zmeny a doplnky územného plánu 2009

Územný plán mesta Skalica - zmeny a doplnky č. 1/2009

zmeny_doplnky1-2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,17 kB

Zmeny a doplnky územného plánu 2008

2008 - 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

image2016-02-19-201531.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB

2008 - 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

6_ochrana20prirody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB

2008 - 5.1 Výkres verejného technického vybavenia - koncepcia riešenia vodného hospodárstva

51_vodne20hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,31 MB

2008 - 4.2 Verejné dopravné vybavenie

42_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB

2008 - 4.1 Verejné dopravné vybavenie

41_doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB

2008 - 2.2 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

22_komplexny20vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,64 MB

2008 - 2.1 Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

21_komplexny20vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB

Územný plán mesta Skalica 2008

uzemny_plan-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00