MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Aktuality

 

Dňa 31.03.2018 o 23.01 h telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho muža na chodníku pred vchodom do bytového domu č. 19 na Vajanského ulici – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že sa jedná o podnapitého J.J. zo Skalice, ktorý si pádom na chodník spôsobil zranenie tváre. Na miesto privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do FNsP.

Dňa 30.03.2018 telefonicky oznámil anonym, že na parkovisku Lúčky č. 4 parkuje osobné motorové vozidlo VW Golf, ktorého majiteľ si ho zabudol zabezpečiť – hliadka MsP na mieste vykonala lustráciu majiteľa vozidla. Následne cestou rodinného príslušníka policajti zabezpečili vyrozumenie vlastníka vozidla, ktorý si vozidlo uzamkol.

Dňa 27.03.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Dr. Clementisa pri Comisshope je skupina bezdomovcov, ktorí sa hádajú a navzájom si hlasno vulgárne nedávajú - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste sa nachádzala skupina bezdomovcov, pričom došlo k hádke medzi V.H. a Ľ.H. zo Skalice, ktorí si vzájomne nadávali. Muži sa svojim konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý boli vyriešení napomenutím. Po upozornení a výzve k dodržiavaniu verejného poriadku miesto opustili.

Dňa 23.03.2018 o 23.04 h občianka mesta telefonicky oznámila rušenie nočného kľudu na detskom ihrisku na ulici L. Svobodu - hliadka MsP oznam preverila. Na mieste boli  stotožnení P.S. a B.A. obidvaja zo Skalice. Keďže bolo zistené, že podozriví požívali alkoholické nápoje, boli za porušenie VZN Mesta Skalica č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica vyriešení uložením blokovej pokuty. 

Dňa 22.03.2018 sa telefonicky spýtala občianka - seniorka, ktorá nie je zo Skalice a nemá tu žiadnu rodinu ani známych,  či by bolo možné, aby hliadka MsP dňa 23.03.2018 pomohla vyniesť nosidlami na druhé poschodie bytového domu na ulici Dr. Clementisa jej 95 ročnú matku, ktorá je operácii – hliadka MsP dňa 23.03.2018 o 12.00 h pomohla vyniesť pani do bytu. Príslušníci požiadali o spoluprácu Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ Skalica,  aby dcére 95 ročnej pani pomohli a zabezpečili odbornú starostlivosť.

Dňa 21.03.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie peňaženky z dámskej kabelky, ktorú mala odloženú v neuzamknutom vozidle, zaparkovanom na ulici Pod kalváriou – vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/980 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dňa 18.03.2018 o 09.55 h telefonicky oznámil anonym ležiaceho muža na Jatočnej ulici – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste stotožnila M.J. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Nakoľko muž nebol zranený, bol vyrozumený rodinný príslušník, ktorý ho odviedol domov. Muž sa svojim konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb., za ktorý mu bola uložená bloková pokuta. 

Dňa 15.03.2018 o 17.49 h bolo telefonicky oznámené zamestnancom FNsP Skalica, že majú v chirurgickej ambulancii agresívneho pacienta – hliadka MsP sa dostavila do ambulancie. Pacient stotožnený ako J.P. z Kútov, ktorý si pod vplyvom alkoholu privodil zranenie – zlomeninu nosa. Pacient odmietol ošetrenie, prostredníctvom OO PZ Šaštín Stráže boli vyrozumení rodinní príslušníci.

Dňa 05.03.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici L. Svobodu parkujú dve osobné motorové vozidlá v úseku, kde je dopravnou značkou zakázané státie a nedá sa týmto úsekom prechádzať – hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa o jedno vozidlo zn. Hyundai, ktorého vodič sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1. písm. l/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch s odkazom na § 3 ods. 2, písm. b/ Zák. č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke. Nakoľko sa vodič na mieste priestupku nenachádzal, bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Za priestupok bola následne vodičovi udelená bloková pokuta.

Dňa 05.03.2018 telefonicky oznámil obyvateľ rodinného domu na Boorovej ulici, že jeho susedia urobili cez víkend pred domom neporiadok a rôzny komunálny odpad je rozfúkaný po celej ulici – po príchode na miesto bolo zistené, že odpad je porozhadzovaný po chodníku pred domom č. 29 a okolí. Bol vykonaný pohovor s majiteľkou domu, ktorá okamžite zabezpečila vyčistenie verejného priestranstva. Uvedený oznam bol kvalifikovaný ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 04.03.2018 oznámil občan mesta ležiaceho zraneného muža na ulici Stračinskej, ktorý mal vraj dopravnú nehodu – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že sa jedná o vodiča osobného motorového vozidla VW Golf, ktorý bol zranený a tiež pod vplyvom alkoholu (1,85‰). Na miesto privolaná RZP, príslušníci HaZZ a policajti OO PZ, ktorí si dopravnú nehodu na mieste prevzali k riešeniu.

Dňa 03.03.2018 oznámil správca, že sa neznámy páchateľ vlámal do Domu kultúry na Námestí slobody – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že páchateľ sa do objektu dostal násilím cez vstupné vchodové dvere. Príslušníci MsP zaistili miesto činu. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinov krádeže podľa § 212 Tr. zákona a poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona, skutok si na  mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 02.03.2018 o 23.34 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznámenia o podozrení z domáceho násilia v byte na adrese SNP č. 16 – príslušníci MsP oznam ihneď preverili. Na mieste zistené, že M.P. z Piešťan v byte fyzicky napadol družku D.K. z Gbelov a pri tom sa jej vyhrážal zabitím. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Tr. zákona, podozrivý bol predvedený za použitia donucovacích prostriedkov na OO PZ Skalica. Príslušníci obvodného oddelenia si muža a skutok prevzali na základe vecnej a miestnej príslušnosti k vykonaniu trestného stíhania. Ku skutku a zákroku policajti MsP spísali služobný záznam, záznam o predvedení a záznam o použití donucovacích prostriedkov, ktoré odovzdali príslušníkom OO PZ. 

Dňa 02.03.2018 oznámil anonym bitku v herni VIX na ulici Pplk. Pľjušťa medzi zákazníkmi podniku – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že prišlo k napadnutiu poškodeného D.D. zo Skalice podozrivým J.D. zo Skalice. J.D. poškodeného fyzicky napadol použitím kovového „boxera“. K udalosti boli príslušníkmi zistení svedkovia incidentu. Skutok si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona.

Dňa 16.02.2017 o 20.30 h osobne oznámil občan mesta rozbitie sklenenej výplne na jeho predajni na ulici Potočná – hliadka MsP oznam preverila a na základe stôp zistila podozrivého  D. D. zo Skalice. Skutok  bol kvalifikovaný  ako priestupok proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta. Páchateľ sa s poškodeným dohodol na následnom vyrovnaní škody.

Dňa 15.02.2018 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Školská sa dlhšiu dobu pohybuje pri kontajneroch neznámy muž, ktorý „fetuje“ prchavé látky – hliadka MsP oznam ihneď preverila, na mieste stotožnila R.V. z Hodonína. Skutok bol kvalifikovaný ako priestupok proti verejnému podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, nakoľko muž svojim správaním na mieste verejnosti prístupnom budil pohoršenie. Za spáchanie priestupku mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 14.02.2018 telefonicky oznámil pracovník SBS v predajni BILLA, že prichytil páchateľa krádeže - hliadka MsP oznam preverila.  Na mieste stotožnila J.M. zo Skalice, ktorý v predajni odcudzil potraviny a chcel bez zaplatenia odísť. Skutok bol kvalifikovaný ako priestupok proti majetku podľa § 50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola na mieste uložená bloková pokuta.

Dňa 10.02.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že mu na ulici Športová vynadal J.R. zo Skalice – po príchode príslušníkov na miesto incidentu sa tu nachádzali poškodený a podozrivý J.R. Podaním vysvetlenia na mieste bolo zistené, že J.R. vulgárne vynadal poškodenému a sotil ho. J.R.  sa svojim konaním dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupcovi  bola za spáchanie priestupku udelená bloková pokuta.

Dňa 10.02.2017 o 02.55 h telefonicky požiadala zástupkyňa riaditeľky MŠ Pri potoku o asistenciu pri prehliadke objektu, nakoľko bola spustená signalizácia o narušení – hliadka MsP objekt za prítomnosti zástupkyne riaditeľky skontrolovala. Narušenie objektu, ani prítomnosť cudzej osoby zistené nebolo.

Dňa 08.02.2017 telefonicky požiadal vrátnik FNsP o služobný zákrok voči agresívnemu pacientovi na pracovisku urgentného príjmu – hliadka MsP sa dostavila do FNsP,  kde sa nachádzal na ošetrení muž z Cerovej, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky sa muž ukľudnil.  

Dňa 03.02.2018 oznámil pracovník SBS z predajne TESCO krádež tovaru nezisteným páchateľom, ktorého má zachyteného na bezpečnostnej kamery – policajti MsP oznam na mieste preverili. Zistili, že krádeže sa dopustil mladistvý chlapec (r.n. 2003) zo Skalice, ktorý odcudzil z regálu l ks tvrdého alkoholu a z miesta odišiel. Po vypití fľaše sa do predajne vrátil a tu bol pri pokuse o krádež druhej fľaše tvrdého alkoholu prichytený. Mladistvý bol predvedený na MsP, kde bol dychovou skúškou prístrojom DRäGER zistený obsah alkoholu v dychu s výsledkom 1,73‰. Nakoľko vznikla obava, že mladistvý vekom blízky maloletému je ohrozený na zdraví resp. živote, bola privolaná RZP, ktorá ho previezla na hospitalizáciu na detské oddelenie FNsP. O udalosti bola ihneď upovedomená matka mladistvého. Vec bola odstúpená na vyriešenie na oddelenie školstva a športu MsÚ.

Dňa 29.01.2018 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznámenia o fyzickom napadnutí medzi klientami útulku „Cesta“ na Nádražnej ulici, nakoľko nedisponuje hliadkou – príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o vzájomné fyzické napádanie S.U. a J.S., obidvaja zo Skalice. Konanie osôb bolo kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Policajti obidvom osobám na mieste uložili blokové pokuty. 

Dňa 27.01.2018 požiadali príslušníci OO PZ Skalica o súčinnosť pri predvedení L.Š. zo Skalice z predajne TESCO na OO PZ v Skalici - hliadka MsP poskytla súčinnosť pri predvádzaní osoby.

Dňa 25.01.2018 o 00.37 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, ktorý prijala štátna polícia o tom, že na uliciach Pod záhradkami  a Hurbanova ulica sa pohybuje dezorientovaná staršia pani, na ľahko oblečená a bosá – hliadka MsP oznam ihneď preverila, ulice prepátrala. Na ulici Pod záhradkami zistila seniorku (r.n. 1935), ktorá bola oblečená iba v nočnej košeli a na nohách mala ponožky. Pani mala zranené kolená a bola značne dezorientovaná. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá pani odviezla na ošetrenie, taktiež bola vyrozumená dcéra seniorky.

Dňa 23.01.2017 o 19.47 h telefonicky oznámila občianka mesta, že na mestskom cintoríne sú osoby, ktoré tam vykrikujú, robia neporiadok a počula rinčanie skla – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistili dvoch mladíkov – P.K. a B.J. zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu a svojím správaním na cintoríne budili pohoršenie. Osoby boli predvedené na útvar MsP, kde k svojmu konaniu podali vysvetlenie. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti verejnému podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 

Dňa 19.01.2017 o 12.05 h telefonicky oznámil anonym ležiaceho muža na chodníku pri hlavnej križovatke – kruhovom objazde v meste – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu bezdomovca J.M. zo Skalice, ktorý ležal na zemi. Nakoľko s hliadkou nebol schopný komunikovať, bola privolaná  RZP. Lekár RZP skonštatoval silnú opitosť, zranenie osoby nezistil. Konanie J.M. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 17.01.2018 telefonicky oznámil občan mesta pohyb strieborného vozidla s podozrivou osádkou dvoch rómov po ulici Vinohradnícka – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila K.Z a D.B. z Plaveckého Štvrtka. Taktiež bolo zistené osobné motorové vozidlo zn. Opel, ev. čísla MA...... Podozrivé osoby ponúkali seniorom orezávanie a zrezávanie stromov. Nakoľko nemali žiadne živnostenské oprávnenie, táto činnosť im nebola ďalej povolená, osoby z mesta odišli.

Dňa 15.01.2018 o 02.05 h požiadali o spoluprácu príslušníci OO PZ Skalica pri riešení havárie vodovodného potrubia na uliciach Horská a Veľkomoravská - hliadka MsP na mieste zistila, že vytekajúca voda z defektného potrubia zaliala vozovku, kde sa vytvorila vrstva ľadu, čím bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. O vzniknutej situácii na miestnej komunikácii bol vyrozumený pracovník firmy VEPOS, ktorý ihneď zabezpečil ošetrenie vozovky posypom.

Dňa 13.01.2017 o 02.20 h telefonicky oznámil anonym rušenie nočného kľudu bezdomovcami na ulici Nádražnej – hliadka MsP oznam preverila. Vo vchode č. 38 boli pod schodmi nájdení prespávajúci bezdomovci M.M. a J.M. zo Skalice, ktorí miesto po výzve príslušníkov MsP opustili.

Dňa 13.01.2017 o 23.05 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na ulici Boorovej z rodinného domu č. 29 – hliadka MsP oznam preverila. Na mieste zistené, že E.D, zo Skalice si doma púšťal hudbu. Po príchode hliadky hudbu vypol, intenzita hluku nebola posúdená príslušníkmi MsP ako rušenie nočného kľudu.

Dňa 12.01.2018 telefonicky oznámil občan mesta, že pred vstupom do fitnescentra na Vajanského ulici sa pohybuje veľký pes, ktorý vyzerá nebezpečne  – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste pred pohostinstvom „U Stounú“ odchytili bielo-hnedého psa, ktorý bol umiestnený do odchytovej a karanténnej stanice MsP. Dňa 13.1.2018 bol pes vydaný jeho majiteľovi, ktorý sa dostavil na oddelenie MsP. Svojim konaním sa dopustil priestupku porušením platného a účinného VZN č. 2/2015. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 03.01.2018 o 00.53 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri pátraní po občianke mesta Skalica, ktorá trpí depresiami a doma nechala rodine list na rozlúčku – príslušníci MsP podľa popisu osoby vykonali miestne pátranie, taktiež pracovníci chránenej dielne kamerového systému vykonali pátranie po osobe pomocou bezpečnostných kamier. Občianka bola nájdená v herni VIX, pričom uviedla, že užila 40 ks tabliet lieku XANAX. Hliadkou OO PZ Skalica bola menovaná ihneď odvezená na ošetrenie do FNsP Skalica.

Dňa 03.01.2018 oznámil občan mesta, že v bankomate Slovenskej sporiteľne umiestnenom na budove autobusovej čakárne SKAND našiel finančnú hotovosť 130,- Eur, ktorú tam zabudol jemu neznámy majiteľ - pri preverovaní oznámenia príslušníkmi MsP sa k bankomatu dostavil K.S. zo Skalice ktorý uviedol, že hotovosť tam zabudol on. Po overení totožnosti muža a preverení jeho tvrdenia mu hotovosť bola odovzdaná.  

Dňa 07.01.2018 požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu, podľa ktorého je v bare „U Stounú“ na Vajanského ulici bitka, nakoľko nemá dispozícii policajnú hliadku – hliadka oznam preverila, jednalo sa o vzájomnú bitku 5-tich mužov, pričom prišlo i k poškodeniu zariadenia baru. Na miesto sa k zákroku dostavila i hliadka OO PZ Holíč. Po vykonaní služobného zákroku si vec podľa miestnej a vecnej príslušnosti prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Tr. zákona a prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach