MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne 11:30 - 12:30
 Sobota            -
 Nedeľa            -

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Aktuality

Dňa 14.10.2017 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri pátraní po páchateľovi zločinu lúpeže so zbraňou, ktorú spáchal na staršej žene o 22.13 h na ulici Koreszkovej pred bytovým domom č. 22  – hliadka MsP získala od policajta OO PZ Skalica popis podozrivého a následne podľa neho vykonala miestne pátranie. Taktiež za účelom vypátrania páchateľa boli vyťažené kamerové záznamy mestského kamerového systému, ako i kamerové systémy súkromných firiem.

Dňa 13.10.2017 o 22.32 h telefonicky oznámila občianka mesta bitku v pohostinstve „U Stounú“ na Vajanského ulici – hliadka MsP sa dostavila na miesto, bitku už riešili príslušníci OO PZ Skalica. MsP zotrvala na mieste až do vyriešenia incidentu policajtami OO PZ, aby neprišli k opätovnému narušeniu verejného poriadku. 

Dňa 11.10.2017 o 00.31 h telefonicky oznámila občianka mesta, že ju v byte na Nádražnej ulici fyzicky napadol jej  brat – oznámenie bolo preverené. Bolo zistené, že P.S. zo Skalice vulgárne vynadal a fackou napadol oznamovateľku. Páchateľ sa svojim konaním dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo mu bola uložená na mieste bloková pokuta.

Dňa 10.10.2017 telefonicky oznámil anonym, že v materskej škole na ulici L. Svobodu behajú nejakí chlapci po streche budovy - príslušníci MsP na mieste zistili pohyb troch maloletých osôb po streche škôlky, ktoré predtým prekonali oplotenie objektu. Nakoľko mohlo prísť k zraneniu maloletých a takisto boli v predošlom období hlásené z MŠ majetkové škody spôsobené pohybom neznámych osôb po areáli, boli vykonané pohovory so zákonnými zástupcami maloletých.

Dňa 10.10.2017 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri preverení oznámenia na ulici SNP, kde pri garážach podľa oznamovateľa prišlo k prerezaniu pneumatiky na jeho osobnom motorovom vozidle. Na miesto vyslal hliadku príslušníkov ODI OR PZ Skalica, ktorí však nevedia, ako vo veci postupovať  – hliadka MsP oznam na mieste preverila. Oznamovateľ, ktorý bol viditeľne pod vplyvom alkoholu tvrdil, že mu niekto úmyselne prerezal pneumatiku a že ho chcel takto „zabiť“. Ohliadkou vozidla bolo zistené, že pneumatika je viditeľne prerazená nárazom na obrubník. Nakoľko vo veci vzniklo podozrenie na dopravnú nehodu, oznam bol ponechaný na vyriešenie príslušníkom PZ.

Dňa 08.10.2017 o 11.45 h požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri uzatvorení detského dopravného ihriska na ulici Jednoradovej z dôvodu pristávania vrtuľníka Leteckej záchrannej služby – hliadka MsP zabezpečila uzatvorenie priestoru ihriska, vrtuľník bezpečne pristál a prevzal na prevoz pacienta z FNsP Skalica.

Dňa 05.10.2017 osobne oznámila občianka mesta bývajúca na sídlisku SNP, že na jej telefón volala neznáma žena, ktorá zisťovala, kedy bude doma. Oznamovateľka prišla vec oznámiť z obavy, aby sa nejednalo o podvodníčku - príslušníci MsP preverili u správcu bytového domu, či jeho pracovníci nekontaktovali oznamovateľku. Nakoľko bolo preverenie negatívne, číslo volajúcej neznámej ženy bolo poskytnuté príslušníkom Odboru kriminálnej polície OR OZ Skalica, ktorí následne vykonali jeho preverenie. Oznamovateľka bola policajtmi MsP poučená, ako má postupovať pri možnom opakovaní telefonátu.

Dňa 02.10.2017 telefonicky oznámil občan mesta bývajúci na Mallého ulici, že pani z vedľajšieho vchodu venčí psa  bez vôdzky – oznámenie bolo preverené, majiteľka psa sa dopustila priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na platné a účinné VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica. Za priestupok jej bolo udelené napomenutie, zároveň bola upozornená na dodržiavanie platného VZN. 

Dňa 01.10.2017 anonym telefonicky oznámil dopravnú nehodu pri RD smerom na Zlatnícku dolinu – hliadka MsP oznam preverila, na mieste sa už nachádzala hliadka OO PZ Skalica a RZP. Na mieste zistené, že pri jazde prišlo k pádu motocyklistky na vozovku. Zranená motocyklistka bola prevezená RZP na ošetrenie. Dopravnú nehodu na mieste realizoval príslušník z Oddelenia dopravných nehôd OR PZ Senica.

Dňa 30.09.2017 oznámil V.CH. zo Skalice, nachádzajúci sa v „ubytovni“ na ulici Ružovej č. 8 (bývalé pekárne), že má nezhody s priateľkou A.R.  zo Skalice - príslušníci MsP oznam preverili, v byte prišlo k slovnej hádke medzi oznamovateľom a jeho priateľkou. Nejednalo sa o trestný čin alebo priestupok, oznamovateľ V.CH. byt opustil, aby zabránil ďalším nezhodám.

Dňa 29.08.2017 o 22.26 h požiadal občan z Boorovej ulice o častejšiu kontrolu v okolí rodinného domu č. 29, nakoľko tam majú na dvore pustenú hudbu, aby sa to „nezvrtlo“ na rušenie nočného kľudu – hliadka MsP oznam preverila, na dvore domu bolo pustené rádio, avšak k rušeniu nočného kľudu nedochádzalo. Obyvatelia domu boli upozornení na dôsledné dodržiavanie zákona. Miesto bolo opakovane monitorované. Po upozornení bolo rádio vypnuté, v dome a jeho okolí bolo ticho a kľud.

Dňa 28.09.2017 telefonicky požiadala lekárka oddelenia vnútorného lekárstva FNsP o vykonanie miestneho pátrania po pacientovi J.V zo Skalice, ktorý odišiel z oddelenia – hliadka MsP vykonala prepátranie okolia nemocnice. Ďalším preverením bolo zistené, že pacient sa nachádza doma. Zistenie bolo oznámené lekárke.

Dňa 25.09.2017 oznámil občan bývajúci na ulici M. Nešpora v Holíči, že jeho otčim sa zabarikádoval v byte a vyhráža sa samovraždou – nakoľko sa jednalo o oznam z Holíča, obratom boli vyrozumení policajti OO PZ Holíč.  

Dňa 20.09.2017 telefonicky požiadal policajt stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Skalica o preverenie oznamu prijatého na tiesňovú linku 158, v ktorom občianka mesta žiadala, aby sa s ňou prišiel niekto porozprávať, inak si ublíži na zdraví – hliadka MsP oznam preverila, jednalo sa o L.S. z Veselí nad Moravou, v súčasnej dobe bytom v Skalici. Žena uviedla, že sa rozišla s priateľom a keď sa s ňou niekto neporozpráva, tak si „niečo spraví“. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá ženu odviezla na hospitalizáciu.

Dňa 20.09.2017  osobne oznámila občianka mesta, že jej vulgárne nadáva M.M. zo Skalice - hliadka mestskej polície oznam preverila, vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa 49 ods. 1/, písm. d/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 20.09.2017 telefonicky oznámil predseda tenisového klubu ŠK Skalica pokus násilného vniknutia do kancelárie v areály tenisových kurtov– hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila, zistila násilné odtrhnutie ochrannej mreže obloka na budove tenisového klubu a poškodenie obloka páčením. Miesto bolo fotograficky zadokumentované. Po preverení bude rozhodnuté, ako sa bude ďalej vo veci postupovať. 

Dňa 16.09.2017 telefonicky oznámil ležiaceho muža pri zdravotnom stredisku na ulici Pod hájkom, ktorý je zrejme opitý a budí verejné pohoršenie – hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila. Jednalo sa o R.K. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, zranený nebol. Policajti pomohli mužovi vstať a sadnúť si na lavičku. R.K. sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. l/, písm. c/  zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Vec bola vyriešená udelením blokovej pokuty.

Dňa 15.09.2017  telefonicky oznámila občianka zo Skalice, že na lampe verejného osvetlenia pri garážach na ulici Záhradná chýba kryt elektrických rozvodov - hliadka mestskej polície oznam preverila, na mieste zistila chýbajúci kryt otvoru lampy. Policajti otvor zabezpečili lepiacou páskou a zariadili opravu lampy.

Dňa 14.09.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že jeho matku v rodinnom dome na Širokej ulici fyzicky napadol podnájomník M.Š. zo Skalice – hliadka MsP oznam preverila, poškodená žiadala podať trestné oznámenie vo veci nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec podľa vecnej a miestnej príslušnosti na mieste prevzala.

Dňa 10.09.2017 telefonicky oznámila nájomníčka z bytového domu na Nádražnej ulici, že v miestnosti slúžiacej na sušenie bielizne spia dvaja bezdomovci – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila totožnosť osôb – bezdomovcov. Jednalo sa o J.S. a D.R., obidvaja zo Skalice. Osoby na výzvu polície sušiareň opustili.

Dňa 10.09.2017  osobne oznámila občianka zo Skalice, že na ulici Potočná, pri rodinnom dome č. 108 jej neznáma rómka úmyselne prevrátila kontajner na odpadky, ktorý sa vysypal - hliadka mestskej polície podľa popisu osoby zistila, že sa jednalo o S.D. zo Skalice, ktorú vyhľadali v meste. Na výzvu sa menovaná vrátila na miesto skutku, kde kontajner postavila a odpadky naspäť naložila. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch bola vyriešená napomenutím.

Dňa 07.09.2017 o 23.30 h anonym oznámil parkujúci kamión na ceste za predajňou NAY – hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila. Jednalo sa o ťahač s návesom zn. Renault s evidenčným číslom CA... Vodič si bol vedomý spáchania priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na § 3 ods. 2, písm. b/ zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.Z. no uviedol, že nemal kde zaparkovať. Vodič bol za priestupok vyriešený napomenutím.

Dňa 07.09.2017 telefonicky oznámil občan mesta ležiaceho opitého muža pred predajňou Diskont na Športovej ulici, ktorý budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP oznam   preverili. Na zemi ležala opitá a nezranená bezdomovkyňa Z.F. zo Skalice, ktorá sa svojim konaním dopustila priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, ktorý bol vyriešený napomenutím. Bezdomovkyňa po upozornení miesto opustila.

Dňa 07.09.2017 telefonicky oznámila zamestnankyňa predajne LIDL, že našla v predajni peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou – hliadka MsP oznam preverila, bol  spísaný záznam o odovzdaní nájdenej veci. Peňaženka s dokladmi a fin. hotovosťou bola následne odovzdaná majiteľke zo Skalice v mieste jej trvalého bydliska.

Dňa 30.08.2017 oznámil policajt Zboru väzenskej a justičnej stráže Okresného súdu v Skalici, že pred súdom sa nachádza neznámy opitý muž, ktorý budí verejné pohoršenie vulgárnym nadávaním a nevhodným správaním okrem iného i voči sudkyni OS – hliadka MsP sa dostavila pred súd, kde ako podozrivého zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch zistili E.S., ktorý bol vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky s pozitívnym výsledkom 0,62 mg/l, čo predstavuje 1,29 ‰ alkoholu v dychu. Za priestupok bola priestupcovi uložená bloková pokuta, po vyriešení miesto opustil.

Dňa 29.08.2017 o 06.39 h oznámil čašník z herne VIX , že má v podniku opitého hosťa, ktorý sa povyzliekal donaha a nechce herňu opustiť – hliadka MsP sa dostavila do herne, kde zistila, že povyzliekaný muž sa zdržuje na dámskej toalete. Na výzvu toaletu opustil a v miestnosti herne si naspäť poobliekal tu uložené šaty a spodnú bielizeň. Bol vyzvaný, aby preukázal svoju totožnosť a opustil herňu. Ako podozrivý bol stotožnený A.S. z Prietržky. Nakoľko počas objasňovania skutku vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania prečinu výtržníctva podľa § 245 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona, vec bola odstúpená na Oddelenie kriminálnej polície PZ Skalica.

Dňa 28.08.2017 o 22.46 h požiadal lekár chirurgického oddelenia FNsP Skalica  o vyrozumenie rodinných príslušníkov maloletého dievčatka zo Senice, ktoré musia neodkladne operovať – hliadka MsP Skalica cestou MsP Senica vykonala vyrozumenie rodiny maloletej, ktorá trvalo býva na Štefánikovej ulici v Senici.

Dňa 28.08.2017 oznámila občianka mesta, že pri priechode pre chodcov na ulici Koreszkova pri vjazde do FNsP leží na zemi opitý muž, ktorý budí u okoloidúcich verejné pohoršenie - príslušníci MsP oznam preverili, na mieste sa nachádzal bezdomovec V.H., ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, zranený však nebol. V.H. bol za priestupok proti verejnému poriedku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch vyriešený napomenutím, po upozornení miesto opustil.

Dňa 28.08.2017 telefonicky požiadal policajt stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru v Skalici o vyrozumenie občianky mesta Z.S. a jej vyzvanie  na preparkovanie vozidla v obci Kopčany, ktoré tvorí prekážku v cestnej premávke – hliadka MsP na adrese trvalého pobytu občianku nezastihla, avšak zistila aktuálne telefónne číslo, ktoré poskytla k služobnej potrebe policajtom OO PZ Skalica. 

Dňa 25.8.2017 o 00.31 h oznámil občan mesta bývajúci na L. Svobodu č. 7, že ho vytápa sused z poschodia nad ním, ktorý však nie je doma  - hliadka MsP sa ihneď dostavila na miesto. Nakoľko sa nepodarilo zistiť, kde sa majiteľ bytu nachádza, bol zabezpečený pracovník firmy Skal&co s.r.o., ktorý vykonal odstavenie vody.

Dňa 25.8.2017 požiadal policajt stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Skalica o preverenie oznamu, podľa ktorého obťažujú občanov neznáme ženy pred Hypermarketom TESCO – príslušníci MsP sa dostavili pred market kde zistili, že M.B., S.B. a Z.S. zo Serede ponúkajú občanom na predaj napodobeniny parfémov. Nakoľko na území mesta Skalica je zakázané predávať akýkoľvek tovar mimo trhové miesta a miesta na to určené, podozrivé osoby sa dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/80 Zb. o priestupkoch s poukazom na platné a účinné VZN č. 6/2011 ktorým sa stanovuje Trhový poriadok. Za spáchanie priestupku boli predajcom uložené blokové pokuty.

Dňa 25.08.2017 telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o preverenie oznamu o dopravnej nehode na ulici Pod  kalváriou - príslušníci MsP sa ihneď dostavili na miesto, kde zistili, že sa jedná o dopravnú nehodu medzi osobným motorovým vozidlom a cyklistom s maloletým spolujazdcom. Na miesto bola privolaná RZP, ktorá zraneného cyklistu a maloleté dieťa odviezla k vyšetreniu a ošetreniu do FNsP Skalica. Miesto dopravnej nehody bolo zabezpečené do príjazdu policajtov OO PZ.

Dňa 24.08.2017 oznámil občan mesta na zemi ležiaceho muža na ulici Bernolákovej – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste zistili, že sa jedná o P.K. zo Skalice, ktorý sa sťažoval na bolesť v hrudníku. Podľa vyťaženia sa osoba lieči na ochorenie srdca. Telefonicky bola vyrozumená RZP, ktorá občana previezla na lekárske ošetrenie do FNsP.

Dňa 24.08.2017 oznámila občianka mesta, že si niekto urobil strelnicu z vinohradu a vinohradníckej búdy jej rodičov – hliadka Mestskej polície Skalica oznam preverila, na mieste vyťažila majiteľov vinohradu, zistila okolnosti streľby, zaistila projektil vystreleného náboja. Vec bola po zadokumentovaní odstúpená na Odbor kriminálnej polície OR PZ Skalica, nakoľko vo veci išlo o podozrenie zo spáchania trestnému činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona

Dňa 15.08.2017 požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri miestnom pátraní po psychiatrickom pacientovi, ktorý odišiel z priestorov FNsP, kde si ho mali od zdravotníkov prevziať rodičia. Následne bol prijatý oznam o podozrivom mužovi, pohybujúcom sa po parkovisku na ulici Pod hájkom 35, ktorý sa pokúša otvoriť dvere na viacerých zaparkovaných vozidlách – hliadka MsP na ulici Pod hájkom stotožnila osobu z Kútov – psychiatrického pacienta. Rodičia boli policajtami MsP vyrozumení, aby si syna zobrali do opatery.  

Dňa 14.08.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že pred Comis Shopom na ulici Dr. Clementisa sa bijú „bezdomovci“ - príslušníci MsP oznam preverili, na mieste zistili hádku medzi P.B., Z.T., J.M. a R.M., všetci zo Skalice. Osoby na mieste verejnosti prístupnom požívali alkoholické nápoje a budili verejné pohoršenie, čím sa dopustili priestupku podľa § 48 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom  na porušenie platného a účinného VZN 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica.  Za spáchanie skutku boli vyriešení napomenutím, miesto priestupku po výzve opustili.

Dňa 14.08.2017 telefonicky oznámil občan mesta poškriabanie laku na jeho osobnom motorovom vozidle zn. Kia Ceed – oznam bol preverený, na  mieste bolo od poškodeného zistené, že podľa predbežného odhadu odborníka mu bola poškodením vozidla spôsobená škoda vo výške najmenej 1.000,- Eur. Nakoľko sa podľa výšky stanovenej škody jedná o podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona, majiteľ vozidla bol podľa vecnej a miestnej príslušnosti odporučený na podanie trestného oznámenia na Obvodné oddelenie Policajného zboru Skalica

Dňa 11.08.2017  o 00.15 h telefonicky oznámil občan mesta, že cesta do Zlatníckej doliny je neprejazdná, nakoľko sú na nej popadané stromy - hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila, následne boli na miesto privolaní príslušníci HaZZ, ktorým bola poskytnutá súčinnosť.

Dňa 10.08.2017  o 23.12 h telefonicky oznámila občianka zo Skalice, že na ulici Horská spadol veľký strom a cesta je neprejazdná - hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila, následne boli na miesto privolaní príslušníci HaZZ, ktorým bola poskytnutá súčinnosť. Nakoľko strom pri páde potrhal drôty elektrického vedenia, bola vyrozumená poruchová službu Západoslovenská energetika. a.s..

Dňa 10.08.2017 o 22.51 h telefonicky oznámil občan mesta spadnutý strom pred vchodom do ich bytového domu na ulici L. Svobodu č. 40 – hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila, následne boli na miesto privolaní príslušníci HaZZ, ktorým bola poskytnutá súčinnosť.

Dňa 10.08.2017 telefonicky oznámil občan zo Skalice, že pri MŠ na ulici Pod kalváriou spadol konár zo stromu na elektrické vedenie, ktoré „iskrí“ - príslušníci MsP oznam   preverili. Odlomeným konárom, ktorý sa zachytil na drôtoch elektrického vedenia prišlo ku skratu a následnému iskreniu. Havária bola telefonicky oznámená na poruchovú službu Západoslovenská energetika. a.s.. Miesto bolo do príchodu služby monitorované.

Dňa 07.08.2017 telefonicky oznámil anonym stojace osobné motorové vozidlo na „žltej súvislej čiare“ a to na ulici Mallého č. 26 – hliadka MsP oznam preverila, na mieste bolo zistené osobné motorové vozidlo zn. Ford Focus, ktorého vodič porušil ustanovenie § 22 ods. 1, písm. l/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Nakoľko sa vodič pri vozidle nenachádzal, bol použitý  technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Za priestupok bola následne vodičovi uložená bloková pokuta.

Dňa 06.08.2017 občan mesta odovzdal príslušníkom MsP finančnú hotovosť vo výške 100,- Eur, ktorú našiel zabudnutú v bankomate – hliadka spísala služobný „Záznam o odovzdaní nájdenej veci“. Hotovosť bola následne odovzdaná do banky ČSOB za účelom vrátenia majiteľovi.

Dňa 05.08.2017 o 01.22 h oznámil anonym bitku osôb pred Bowling centrom na Vajanského ulici - príslušníci MsP oznam preverili, bolo zistené, že E.D a M.D zo Skalice na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadli D.D. zo Skalice. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 05.08.2017 o 01.06 h  oznámil anonym rušenie nočného kľudu pred bytovým domom na ulici L. Svobodu č. 10, kde partia ľudí popíja alkohol – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila totožnosť osôb podozrivých z rušenia nočného kľudu – M.B. zo Skalice a T.S z Mokrého Hája. Uvedené osoby sa dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. b/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za čo im bola udelená bloková pokuta.

Dňa 30.07.2017 o 01.012 h telefonicky oznámil občan mesta, že niekto z rodinného domu na ul. Záhradnej ruší nočný kľud hlasnou hudbou a kričaním - príslušníci MsP oznam preverili, jednalo sa o rodinnú oslavu. Skutok bol vyhodnotený ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím, hudba bola na výzvu stíšená.

Dňa 24.07.2017 telefonicky oznámila K.H., trvalo bytom Horská č. 62, že ju fyzicky napadol jej priateľ– hliadka Mestskej polície Skalica sa ihneď dostavila na miesto. Vyťažením bolo zistené, že oznamovateľku fyzicky napadol M.S. zo Záhoria,  čím jej spôsobil zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Nakoľko poškodená vo veci napadnutia podala trestné oznámenie, vec si prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 26.07.2017 oznámil občan mesta, že na ulici Rybničnej behá po ceste nemecký ovčiak bez majiteľa – príslušníci MsP sa dostavili na miesto, pes bol odchytený a umiestnený do „Odchytovej a karanténnej stanice MsP“.

Dňa 20.07.2017 požiadal o spoluprácu príslušník stálej služby OO PZ Skalica pri zabezpečení ošetrenia agresívnej pacientky psychiatrickej ambulancie, nakoľko je nutná jej hospitalizácia, dotyčná nerešpektuje ošetrujúceho lekára a chce z ambulancie odísť – príslušníci MsP sa dostavili do ambulancie, avšak pacientka pred ich príchodom už utiekla. Boli požiadaní lekárom psychiatrickej ambulancie o zabezpečenie pacientky ak bude v meste spozorovaná, alebo bude smerovať k jej osobe nejaký oznam, nakoľko je nutné jej odborné liečenie, pretože je nebezpečná pre seba i okolie. Dňa 21.7.2014 bola pacientka nájdená policajtami MsP pri predajni BILLA, bola privolaná RZP a za asistencie príslušníkov OO PZ Skalica prevezená na odborné  liečenie.  

Dňa 19.07.2017 o 22.25 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Skalica o kontrolu budovy Oddelenia kriminálnej polície na ulici pplk. Pľjušťa, nakoľko na operačné stredisko prenikol signál o jej nerušení – hliadka Mestskej polície Skalica sa ihneď dostavila na miesto, objekt polície bol skontrolovaný, narušenie zistené nebolo.

Dňa 18.07.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Hviezdoslavovej leží na zemi opitý muž - príslušníci MsP oznam preverili, na zemi ležala značne opitá Z.F. zo Skalice. Osoba zranená nebola, za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/80 Zb. o priestupkoch bola riešená napomenutím.

Dňa 16.07.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že pri jazde na bicykli v k.ú. mesta zv, „Novosady“ na neho zaútočili psi, ktorí boli pustení na voľno. Keď na túto skutočnosť upozornil majiteľov, bolo mu neslušne odpovedané - príslušníci MsP oznam verili, zistili majiteľku psa R.L. zo Skalice. Nakoľko si nebola vedomá spáchania priestupku, bolo začaté objasňovanie vo veci porušenia VZN č. 2/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica s poukazom na ustanovenie § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 11.07.2017 telefonicky oznámil anonym parkovanie dodávky na parkovisku pre osobné motorové vozidlá na ulici Pelíškova – oznam bol preverený, bol zistený majiteľ vozidla zn. Fiat, ktorý vozidlo ihneď preparkoval. Nakoľko sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, bol vyriešený napomenutím.

Dňa 10.07.2017 o 18.45 h príslušníci MsP Skalica predviedli za účelom zistenia totožnosti D.P. z Osuského, podozrivého zo spáchania priestupku proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil ako spolujazdec vodiča osobného motorového vozidla zn. AUDI s malackým evidenčným číslom, kedy za jazdy smerom k obyvateľom mesta ukazoval hanlivé gestá, čím vzbudil verejné pohoršenie. Po predvedení bolo zistené, že podozrivý pri sebe prechováva zatavenú injekčnú striekačku s neznámou látkou. Nakoľko sa muž o látke vyjadril, že sa jedná o pervitín (metamfetamín), bola mu ihneď príslušníkmi mestskej polície obmedzená osobná sloboda, o čom bol neodkladne informovaný prokurátor OP Skalica. Podozrivého si následne prevzali príslušníci výjazdovej skupiny OKP OR PZ Skalica. Po vykonaní kriminalistickej expertízy a dokázaní viny hrozí podozrivému trest odňatia slobody až na 5 rokov.

Dňa 09.07.2017 o 00.25 h telefonicky požiadala vedúca predajne Jednota na ulici Predmestie o kontrolu objektu, nakoľko bolo na predajni spustené signalizačné zariadenie – na základe žiadosti bola vykonaná kontrola celého objektu predajne Jednota, narušenie zistené nebolo.

Dňa 05.07.2017 telefonicky oznámil R.D. zo Skalice, že ho nožom napadla A.D. zo Skalice, je zranený a ku malo prísť pred ubytovňou na Horskej č. 62 - príslušníci MsP oznam na mieste pre verili. Oznamovateľ mal rezné rany na predlaktiach oboch rúk, ktoré mu krvácali. Príslušníci MsP privolali rýchlu zdravotnú službu, oznamovateľ bol následne ošetrený. Vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica, nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 155 Tr. zákona.

Dňa 04.07.2017 telefonicky oznámila pracovníčka predajne LIDL, že prichytili zákazníka pri krádeži – hliadka mestskej polície oznam na mieste preverila, zistila totožnosť podozrivého - V.F. zo Skalice. Lustráciou v príslušných evidenciách bolo preukázané, že muž sa v posledných 12-tich mesiacoch opakovane dopustil krádeže, preto si skutok na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica. Vo veci  sa jednalo  o  podozrenie z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2, písm. f/ Tr. Zákona. 

Dňa 26.06.2017 o 23.45 h telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri preverení signalizácie narušenia objektu veterinárnej ambulancie na Hollého ulici – hliadka MsP spoločne s príslušníkmi OO PZ objekt prekontrolovala, narušenie zistené nebolo.

Dňa 02.07.2017 o 03.30 h oznámil občan mesta hlasitú hudbu z diskotéky na „Cigani“, ktorá ruší nočný kľud - príslušníci MsP zistili zodpovednú osobu, ktorá vykonala nápravu. Priestupok podľa § 47 ods. 1, písm. b zák. č. 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím.

Dňa 02.07.2017 občan mesta odovzdal príslušníkom MsP túlavého psíka, ktorého našiel v k.ú. mesta Skalica zv. Baťov kanál  – hliadka psíka umiestnila do karanténnej stanice.

Dňa 21.06.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Pod hájkom, v Zariadení pre seniorov sú pouliční predajcovia, ktorí ponúkajú dôchodcom pochybný tovar – hliadka oznam preverila, na mieste stotožnila podozrivé osoby - T.M. a E.M. z Holíča, ktoré mimo trhové miesto a bez príslušného povolenia ponúkali na predaj rôzny tovar. Nakoľko sa svojim konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 48 zák. č. 372/90 Zb. s poukazom na platné a účinné VZN č. 6/2011, boli im na mieste uložené blokové pokuty.

Dňa 23.06.2017 o 04.22 h oznámil občan mesta spadnutý strom na štátnej ceste smerom na obec Mokrý Háj – policajti MsP oznam preverili, na miesto privolali príslušníkov HaZZ, ktorí strom z vozovky odstránili. Počas akcie príslušníci MsP regulovali dopravu, aby neprišlo ku kolízii prechádzajúcich vozidiel z hasičmi. Po odstránení stromu z cesty bol prijatý ďalší oznam o páde stromu na ulici Psíky, kde bola hasičom opäť poskytnutá asistencia pri riadení dopravy.

Dňa 24.06.2017 o 00.24 h telefonicky požiadal o spoluprácu príslušník stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o bitke v pohostinstve „U Stounú“ na Vajanského ulici – na mieste zistené, že R.T. zo Skalice fyzicky napadol K.D zo Skalice. Uvedený oznam si na mieste prevzali policajti OO PZ, nakoľko sa vo veci jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva podľa § 202 Tr. zákona.

Dňa 12.06.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o spoluprácu pri uzatvorení dopravného ihriska z dôvodu príletu vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby – hliadka poskytla spoluprácu pri uzatvorení dopravného ihriska, aby mohol byť zabezpečený transport pacienta záchranárskym vrtuľníkom.

Dňa 14.06.2017 oznámil občan mesta osobné motorové vozidlo stojace na verejne prístupnej zeleni - príslušníci oznam preverili, na mieste sa nachádzalo na tráve zaparkované vozidlo zn. Kia Cédd. V čase kontroly oznamu sa na miesto dostavila vodička, ktorej bolo oznámené, že sa dopustila priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l/ zák. č. 372/90 Zb. s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 1 písm. s/ zák. č. 8/2009 o cestnej premávke. Za spáchanie priestupku bola vodičke uložená bloková pokuta.

Dňa 18.06.2017 osobne oznámil občan mesta, že mu bol pred mestskou knižnicou odcudzený uzamknutý horský bicykel - hliadka vykonala ohliadku miesta činu. Vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. bolo príslušníkom MsP začaté objasňovanie.

Dňa 05.06.2017 telefonicky oznámil občan mesta dopravnú nehodu na ulici Mallého – hliadka oznam na mieste preverila. Jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch osobných motorových vozidiel. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ Skalica, ktorá si vec na mieste prevzala. Príslušníci MsP vykonali regulovanie dopravy za účelom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky až do odstránenia poškodených vozidiel.   

Dňa 05.06.2017 oznámil občan mesta bezdomovcov na ulici Potočnej pri kaviarni Celio, ktorí znečisťujú okolie - príslušníci oznam preverili, na mieste sa nachádzali Z.F., M.B. a V.H. všetci zo Skalice, ktorí mali okolo seba porozhadzované odpadky. Po výzve príslušníkov MsP odpadky upratali. Vec riešená ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch napomenutím.

Dňa 07.06.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že mu v areáli FNsP podvodníci ponúkali na predaj napodobeniny parfumov – hliadka sa ihneď dostavila na miesto, avšak pouliční predajcovia sa už vo FNsP nenachádzali. Následne bolo prepátrané okolie FNsP. Na ulici Mallého bolo spozorované vozidlo Toyota, ev. čísla NR..., ktorého osádku tvorili R.L. z Nitry a M.R. z Hlohovca. Bolo preukázané, že tieto osoby sa dopustili nedovoleného pouličného predaja, čím porušili § 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch s poukazom na platné a účinné VZN Mesta Skalica č. 6/2011.  Obidvom priestupcom bola uložená bloková pokuta.

Dňa 02.06.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že jej sused na ulici Meňhartka poškodil oplotenie rodinného domu – hliadka oznam na mieste preverila. Vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 zb. o priestupkoch.

Dňa 02.06.2017 oznámil občan mesta, že neznámy muž, ktorý vyšiel z ubytovne na ulici Sudoměřická, uložil staré elektrospotrebiče (odpad) mimo smetných nádob - príslušníci oznam preverili. Ako pôvodcu skládky zistili R.Z. zo Skalice, ktorý sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupca na výzvu odpad odstránil, priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 03.06.2017 o 05.23 h oznámila občianka mesta, že videla ako neznámy muž nesie po ulici Mallého veľký kus mäsa napichnutého na kovovej tyči – hliadka sa ihneď dostavila na miesto. Kontrolou okolia policajti MsP zistili, že pri hypermarkete Tesco je vypáčený zámok mrazničky stánku s kebabom, kde na zemi ležali 2 kusy zmrazeného mäsa.  Ďalším pátraním bol zistený podozrivý z krádeže, ktorým bol L.F. z Liptovského Jána, ktorý odcudzené mäso na kebab napichnuté na kovovej tyči ukryl do svojho kamióna. Nákladné vozidlo mal zaparkované na ulici Rybničná. Na  miesto boli privolaní príslušníci OO PZ Skalica, aby si prípad a podozrivého prevzali, nakoľko sa jednalo o trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona.

Dňa 22.05.2017 telefonicky požiadala o asistenciu pri ošetrení agresívneho pacienta lekárka z urgentného príjmu FNsP Skalica  – hliadka príslušníkov MsP sa dostavila do nemocnice, kde poskytli asistenciu pri ošetrení M.K. z Jablonice, ktorý bol pod vplyvom  alkoholu.

Dňa 22.05.2017 telefonicky požiadali o spoluprácu pri riešení pokusu podvodu, ktorého sa mal dopustiť neznámy páchateľ na pošte v Skalici – hliadka MsP poskytla spoluprácu pri preverovaní trestného činu podvodu podľa § 221 Tr. zákona, o ktorý sa pokúsil muž vystupujúci pod menom N.T.M. z Maďarska, ktorý chcel podvodne vylákať od seniorky z obce Prietržka sumu 4.000,- Eur.

Dňa 26.05.2017 telefonicky oznámil anonym horiace osobné motorové vozidlo zaparkované na ulici Mallého – hliadka oznam preverila. Išlo o požiar osobného motorového vozidla zn. FORD Focus. Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí požiar lokalizovali. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Tr. zákona, páchateľa si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 16.05.2017 o 22.59 h telefonicky požiadal policajt stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri zadržaní páchateľa, ktorý rozbil výklad na predajni Orange na ulici Štefánikovej – hliadka oznam ihneď preverila. Na mieste zadržala J.H. zo Skalice, ktorý sa doznal k rozbitiu výkladu predajne. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej podľa § 245 Tr. zákona, páchateľa si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 19.05.2017 osobne oznámil anonym ležiacu opitú ženu pred ZOC MAX, pri predajnom stánku s občerstvením – hliadka oznam preverila. Na chodníku ležala opitá žena, ktorá bola stotožnená ako Z.T. zo Skalice. Žena svojim správaním vzbudila verejné pohorenie, čím sa dopustila priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Za spáchaný priestupok  jej bola uložená bloková pokuta.

Dňa 20.05.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že mu pred garážou stojí cudzie motorové vozidlo a on nemôže vyjsť so svojim autom von – hliadka oznam preverila Na mieste sa nachádzalo motorové vozidlo zn. Fiat, ktoré tam zaparkovala D.J. z Holíča. Vodička svojim  konaním porušila § 25 ods. 1 písm. u/ zák. č. 8/2009 o cestnej premávke, za čo jej bola uložená bloková pokuta.

Dňa 09.05.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že pri návrate domov do bytového domu č. 10 na Športovej ulici zistila poškodenú FAB vložku na dverách bytu a nemôže sa dostať dovnútra – hliadka oznam ihneď preverila. Na mieste zistila, že FAB vložka dverí je zlomená a do bytu bolo násilne vniknuté. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 Tr. zákona v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 Tr. zákona, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica. 

Dňa 10.05.2017 osobne oznámil občan mesta krádež uzamknutého pánskeho bicykla pri predajni Billa – hliadka oznam preverila. Vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. bolo príslušníkom MsP začaté objasňovanie.

Dňa 12.05.2017 telefonicky oznámil majiteľ predajného stánku na mestskej tržnici krádež pokladničky s finančnou hotovosťou vo výške 400,- Eur – hliadka oznam preverila. Na mieste zistila, že ku krádeži prišlo dňa 11.05.2017. Nakoľko sa podľa výšky spôsobenej škody jedná o prečin krádeže, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 03.05.2017 telefonicky oznámila občianka mesta stojace vozidlo zn. BMW vo vjazde k predajni na ulici Mazúrova, čím bráni zásobovaniu obchodu – hliadka oznam na mieste preverila, bol stotožnený vodič, ktorý sa dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. l/ zák. č. 372/90 Zb. s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u/ zák. č. 8/2009 o cestnej premávke. Za spáchanie priestupku bola vodičovi uložená bloková pokuta

Dňa 06.05.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že za predajňou „Športka“ leží na zemi neznámy muž, ktorý budí verejné pohoršenie – hliadka oznam preverila, na mieste stotožnila bezdomovca V.H. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a ležal v mieste pri nakladacej rampe predajne. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ bol priestupca vyriešený napomenutím.

Dňa 07.05.2017 o 02.55 h požiadala hliadka OO PZ Skalica o spoluprácu v pátraní po nezvestných maloletých M.D. a D.V., obidvaja zo Skalice, ktorí neprišli domov – maloletí boli v čase o 03.15 h vypátraní na ulici Mallého, vo vchode č. 4, kde spali na schodisku. K príčine nezvestnosti sa vyjadrili, že chceli prespať u kamaráta, no jeho rodičia im to nedovolili. Vec bola oznámená  na ÚPSVaR, maloletých si na mieste prevzal otec.

Dňa 24.04.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že pri Jezuitskom kostole neznámy muž rozhadzuje smetné koše – hliadka oznam na mieste preverila, stotožnený podozrivý E.S. zo Skalice, ktorý sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zák. č.  372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta. Priestupca smetné koše  na vyzvanie upratal a vrátil na pôvodné miesto.

Dňa 27.04.2017 telefonicky požiadala o informáciu občianka mesta, ktorej dcéra navštevuje III. ZŠ Skalica, či budú príslušníci MsP i nasledujúcom období pokračovať v usmerňovaní dopravy pri škole, nakoľko má strach o bezpečnosť svojho dieťaťa kvôli nedisciplinovaným vodičom, ktorí parkujú a prechádzajú vozidlami okolo školy – občianka bola ubezpečená, že policajti MsP budú pokračovať v riadení dopravy a zaisťovaní bezpečnosti v okolí školy.

Dňa 28.04.2017 hliadke oznámila pracovníčka chránenej dielne – kamerový systém MsP, že v čakárni autobusovej stanice sedí starý pán v pyžame a papučiach - príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde stotožnili P.R. z Kátova, r.n.1940. Preverovaním bolo zistené, že pán odišiel z FNsP Skalica, kde mal čakať na príchod sanitky. Pacient bol hliadkou prevezený naspäť do FNsP.

Dňa 17.04.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že videl ako skupina chalanov prechádzala po parkovisku na ulici Dr. Clementisa a jeden z nich odtrhol stierač zo zaparkovaného vozidla – príslušníci MsP oznam ihneď preverili, na ulici Mallého zistili pohyb osôb - mlad. K.M a mlad. E.M. zo Skalice, ktorí boli silno pod vplyvom alkoholu. Vyťažením bolo zistené, že mlad. K.M. poškodil stierač na osobnom, motorovom vozidle zn. Nissan Micra, čím sa dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Vo veci bolo príslušníkom MsP začaté objasňovanie.

Dňa 19.04.2017 telefonicky oznámil pracovník SBS predajne LIDL, že prichytil zákazníka pri krádeži tovaru – hliadka oznam preverila, na mieste ako podozrivého stotožnila J.M. zo Skalice, ktorý sa krádežou dopustil priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupcovi bola na mieste uložená bloková pokuta, odcudzený tovar bol vrátený do predajne.

Dňa 20.04.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie uzamknutého dámskeho bicykla z vchodu bytového domu na Pelíškovej ulici – poškodená bola vypočutá k okolnostiam krádeže, popisu odcudzenej veci a spôsobenej škode. Príslušník MsP začal objasňovanie vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 21.04.2017 telefonicky oznámila občianka mesta nález finančnej hotovosti vo výške 100,- Eur v bankomate umiestnenom na predajni Billa – príslušníkmi MsP bol s nálezkyňou spísaný záznam o prevzatí – odovzdaní nájdenej veci. Finančná hotovosť bola následne odovzdaná do ČSOB banky, aby mohla byť vrátená majiteľovi.

Dňa 10.04.2017 telefonicky požiadala príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri regulovaní dopravy, nakoľko neznámy občan oznámil uloženie bomby na Okresnom súde Skalica – príslušníci MsP poskytli spoluprácu pri regulovaní dopravy na križovatkách Námestie slobody – ulica Ružová a Námestie slobody – ulica Potočná počas uzatvorenia okolia námestia pri policajnej prehliadke budovy OS. 

Dňa 12.04.2017 anonymne telefonicky občan oznámil vozidlá stojace pri žltej súvislej čiare na ulici Športová – hliadka oznam preverila, zistila porušenie § 22 ods. 1, písm. l/ zák. č. 372/90 Zb. priestupkoch.  Nakoľko sa vodiči pri vozidlách nezdržiavali, boli na ne umiestnené výzvy k podaniu vysvetlenia podľa zákona SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. Vodiči – priestupci boli následne vyriešení podľa platného zákona.

Dňa 12.04.2017 anonymne oznámil občan mesta, že na ulici Pelíškovej sú dvaja mladíci, ktorí robia neporiadok – hliadka oznam preverila, na mieste zistila totožnosť osôb, jednalo sa o J.H. zo Senice a D.D. zo Skalice, ktorí znečistili verejné priestranstvo odpadkami. Menovaní sa dopustili priestupku proti verejného poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorí im bola uložená bloková pokuta.

Dňa 14.04.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na ceste do Zlatníckej doliny havarovalo osobné motorové vozidlo – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že sa jedná o vozidlo pizzérie zo Skalice, ktorého vodič nezvládol riadenie a havaroval. Nakoľko sa jednalo o dopravnú nehodu, vec si prevzalo príslušníci OO PZ Skalica.

Dňa 15.04.2017 o 16.24 h lekár FNsP Skalica oznámil útek pacienta A.H. zo Senice, ktorý mal byť prevezený do Psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok – hliadka MsP vykonala miestne pátranie v k.ú. mesta Skalica, s cieľom vypátrať pacienta. O 21.30 h bol A.H. vypátraný na ulici Dr. Clementisa. Na miesto bola privolaná RzP, ktorá pacienta odviezla k odbornému ošetreniu.

Dňa 04.04.2017 telefonicky oznámila občianska mesta podvodný a nepovolený predaj parfémov neznámymi mužom a ženami na parkovisku pri predajni Tesco - oznam bol preverený, hliadka na mieste zistila totožnosť osôb: H.L., Z.S. a M.S. všetci zo Serede, ktorí vykonávali nepovolený pouličný predaj napodobenín značkových parfémov. Za porušenie § 48 Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, s odkazom na VZN č. 6/2011 – Trhový poriadok mesta Skalica, bola každému priestupcovi uložená bloková pokuta Po vyriešení priestupku osoby opustili mesto. 

Dňa 06.04.2017 oznámila občianka mesta, že na tržnici našla cudziu peňaženku s vyššou sumou peňazí a bankomatovými kartami – hliadka sa dostavila na miesto, kde prevzala od nálezkyne dámsku peňaženku s bankomatovými kartami a finančnou hotovosťou vo výške 360,- EUR. Preverovaním bolo zistené, že peňaženku stratila občianka z obce Petrova Ves, ktorá bola  telefonicky vyrozumená a peňaženka jej bola ihneď vrátená.

Dňa 08.04.2017 o 11.55 h oznámil občan mesta opitého mladíka, ktorý leží polonahý na zemi na ulici Hurbanovej – hliadka oznam preverila, osobu stotožnila ako F.D. (r.n. 1993) z Rohožníka, ktorý bol silno pod vplyvom alkoholu a ležal vyzlečený z teplákov na zemi. Menovaný po opakovanom upozornení a za pomoci hliadky miesto dopustil. Nakoľko sa dopustil priestupku proti verejnému poriedku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, bola mu po vytriezvení uložená bloková pokuta.

Dňa 27.03.2017 telefonicky oznámili z detského oddelenie FNsP problémy s rómskou rodinou, ktorá verbálne a fyzicky napadla personál oddelenia pre ich hospitalizované dieťa - oznam bol preverený, hliadka na mieste zistila, že prišlo k verbálnemu a fyzickému napadnutiu zdravotnej sestry rodinou zo Šaštína-Stráží. Zamestnankyňa FNsP utrpela zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Príslušníci MsP začali objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

Dňa 27.03.2017 o 23.45 h telefonicky požiadal spolumajiteľ f. Západoslovenské tlačiarne o spoluprácu pri kontrole objektu, ktorý signalizuje narušenie – hliadka objekt za prítomnosti majiteľa skontrolovala, násilné vniknutie, resp. poškodenie objektu zistené nebolo.

Dňa 29.03.2017 telefonicky oznámila občianka mesta opitého muža ležiaceho v tráve pri autoservise „Horňák“, ktorý budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde sa nachádzal V.H. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Po upozornený miesto opustil, za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zák. č. 372/90 Zb. bol vyriešený napomenutím.

Dňa 22.03.2017 osobne oznámila občianka mesta odcudzenie dámskeho horského bicykla z vchodu bytového domu na ulici Pod hájkom – hliadka oznam preverila, príslušník MsP  začal objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. Zák. č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch.

Dňa 22.03.2017 o 19.16 h telefonicky oznámil občan mesta nájdenie malého chlapca vo vchode ich bytového domu na ulici Pod hájkom, ktorý mu povedal, že sa „stratil“ – hliadka oznam preverila, na mieste zistila prítomnosť maloletého chlapca, ktorý ťažko komunikoval pre vadu reči. Vyťažením bolo zistené, že ide o 7-ročného S.Š., ktorý je v pestúnskej starostlivosti. Maloletý ďalej uviedol, že hľadá maloletého „brata“ T.S. (r.n. 2006), ktorý je s ním v pestúnskej starostlivosti a tiež sa stratil. Hliadka MsP spoločne s príslušníkmi OO PZ Skalica vypátrala mal. T.S., následne obidvoch maloletých odovzdali pestúnom.

Dňa 25.03.2017 o 01.07 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu vo vchode bytového domu na ulici Mallého - príslušníci oznam preverili, zistili páchateľa T.L. zo Skalice, ktorý sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku - rušenia nočného kľudu podľa § 47 ods. 1, písm. b/ Zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu bola uložená bloková pokuta.

Dňa 15.03.2017 telefonicky oznámil občan mesta zabudnutý notebook na poštových schránkach vo vchode bytového domu Lúčky 1 – príslušníci MsP oznam preverili, zistili majiteľa notebooku, ktorý si počítač vo vchode zabudol. Vec majiteľovi na mieste odovzdali.

Dňa 17.03.2017 telefonicky oznámila predavačka Coop Jednota na Potočnej ulici, že majú opakovane vo vestibule bezdomovcov, ktorí tam pijú alkohol a obťažujú zákazníkov – hliadka oznam preverila, na mieste zistila podozrivých R.M., D.D., obidvaja zo Skalice. Podozriví požívali alkoholické nápoje na verejnosti prístupnom mieste, čím sa dopustili  priestupku podľa § 48 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s poukazom na platné VZN č. 1/2005 o zákaze požívania alkoholických nápojov na ver. príst. miestach na území mesta Skalica. Za priestupok bola priestupcom uložená bloková pokuta.  

Dňa 19.03.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že odchytila túlavého psa rasy Yorkshire na ulici Veľkomoravskej - príslušníci oznam preverili, psíka umiestnili do odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 06.03.2017 telefonicky oznámila zamestnankyňa domova sociálnych služieb útek klienta, ktorý trpí mentálnou retardáciou – bolo vykonané miestne pátranie po slabomyseľnom D.R., ktorý bol nájdený príslušníkmi MsP na železničnej trati smerom na Sudoměřice, asi 1 km za mestom. Klient bol nezranený, následne bol odovzdaný naspäť do soc. zariadenia.

Dňa 09.03.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri preverení oznamu, podľa ktorého na ulici Nádražnej nemôže lekár RZP zvládnuť ošetrenie agresívneho pacienta – hliadka oznam preverila, na mieste zistila, že sa jedná o A.M. zo Skalice, ktorý „pojedol“ lieky, odmieta ošetrenie a je agresívny. Pacient za asistencie hliadky MsP nastúpil do sanitného vozidla a bol odvezený na ošetrenie do FNsP.

Dňa 10.03.2017 telefonicky oznámil občan mesta opitého muža ležiaceho pri vchode bytového domu č. 25 na ulici L. Svobodu, ktorý budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP oznam preverili, na mieste stotožnili I.I. zo Skalice, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu, ležal na zemi, no zranený nebol. Po príchode hliadky sa zodvihol a z miesta odišiel. Za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ Zákona č. 372/1990 Zb., bol vyriešený napomenutím.

Dňa 27.02.2017 telefonicky oznámil anonym, že po ulici Mallého sa pohybuje  dezorientovaný starší muž - oznam bol preverený, hliadka zistila, že sa jedná o J.Ž.  zo Skalice, rok narodenia 1940, ktorý v dôsledku choroby nevedel kde sa nachádza a ako sa dostane domov. Nakoľko muž nebol zranený, bol príslušníkmi MsP odvezený do miesta trvalého bydliska a odovzdaný manželke.

Dňa 27.02.2017 osobne oznámil F.P. zo Skalice, že mu neznámy páchateľ odcudzil zo stojanu na ulici Nádražnej uzamknutý horský bicykel – hliadka oznam preverila, príslušník MsP  začal objasňovanie priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb.  

Dňa 28.02.2017 telefonicky oznámil občan mesta opitého bezdomovca pri predajni Comisshop, ktorý svojim správaním budí verejné pohoršenie - príslušníci MsP sa dostavili na miesto, kde sa nachádzal Ľ.H. zo Skalice, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Pri príchode hliadky bezdomovec vytiahol z bundy nôž, ktorým si chcel podrezať hrdlo. V sebapoškodení mu bolo hliadkou zabránené. Príslušníci MsP vyrozumeli RZP, ktorá menovaného za asistencie OO PZ previezla k odbornému vyšetreniu do psychiatrickej nemocnice P. Pinela Pezinok.  

Dňa 05.03.2017 požiadali policajti OO PZ Skalica o spoluprácu pri poskytnutí asistencie pri ošetrení agresívneho psychiatrického pacienta v rodinnom dome na ulici Predmestie – na mieste zistené, že J.H. zo Skalice požil alkoholické nápoje a neužil predpísané lieky na svoju psychiatrickú chorobu. Pacient bol zmätený, dezorientovaný a agresívny. Hliadka MsP poskytla asistenciu RZP pri ošetrení pacienta.

Dňa 21.02.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že za bývalým podnikom „MOVIS“ v k.ú. Skalica našiel dvoch psov -– príslušníci MsP Skalica oznam preverili, na mieste odchytili dvoch túlavých psov, ktorí boli umiestnení do odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 21.02.2017 oznámila osobne na oddelení MsP Skalica občianka mesta, že bola svedkom dopravnej nehody, z ktorej páchateľ ušiel - príslušníci MsP oznamovateľku vyťažili, následne vec podľa miestnej a vecnej príslušnosti ihneď postúpili policajtom OO PZ Skalica. Príslušníci OO PZ Skalica si svedkyňu prevzali k podaniu vysvetlenia.

Dňa 22.02.2017 o 23.22 h telefonicky oznámila občianka mesta rušenie nočného kľudu na ulici L. Svobodu - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, ako podozrivý bol zistený mlad. E.M. zo Skalice, ktorý sa dopustil rušenia nočného kľudu podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/90 Zb.. Menovaný bol za prítomnosti rodičov za priestupok vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 24.02.2017 telefonicky oznámil vodič MHD státie osobného motorového vozidla na zastávke autobusu pri ZOC MAX, čím bráni prejazdu a parkovaniu autobusu - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o vozidlo zn. AUDI s ev. číslom BL. Nakoľko sa pri vozidle vodič nenachádzal, bol v súlade so zákonom na vozidlo umiestnený technický prostriedok na zabránenie odjazdu. Vodičovi bola za spáchanie priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/90 Zb., s poukazom na § 25 ods. 1 písm. f/ zákona č. 8/2009 Z.z., uložená bloková pokuta.

Dňa 13.02.2017 telefonicky oznámil anonym otvorenú rozvodnú elektrickú skriňu zo zadnej časti Domu kultúry – príslušníci MsP Skalica oznam preverili, následne zabezpečili uzatvorenie  rozvodnej skrine.

Dňa 17.02.2017 telefonicky oznámila vedúca predajne LIDL, že zadržali páchateľku krádeže - príslušníci MsP Skalica oznam preverili, na mieste zistili totožnosť podozrivej zo spáchania priestupku proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb.. Za priestupok jej bola  uložená bloková pokuta. 

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby OO PZ Skalica o spoluprácu pri preverení oznamu týkajúceho sa pohybu podozrivých osôb, ktoré na ulici Pelíškova zvonia na zvončeky bytov – hliadka MsP oznam preverila, následne zistila totožnosť mužov, ktorú si overila. Jednalo sa o pracovníkov Slovak Telekom, ktorí vykonávali servis siete.

Dňa 18.02.2017 o 23.55 h telefonicky oznámil občan mesta rušenie nočného kľudu v bytovom dome na adrese Mallého 13 - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o rušenie nočného kľudu krikom a hlučným správaním, čím bolo porušené ustanovenie § 47 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/90 Zb.. Priestupcovi bola uložená bloková pokuta.

Dňa 19.02.2017 priniesla občianka mesta bielo-hnedého psa rasy Jack Russel, ktorého našla v k.ú. mesta – pes bol umiestnený do odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o vykonanie spolupátrania po osobnom motorovom vozidle a jeho vodičovi, ktoré spôsobilo v Senici dopravnú nehodu so zranením chodca a z miesta dopravnej nehody ušlo – príslušníci MsP Skalica vykonali kontrolu prichádzajúcich vozidiel smerom od obce Mokrý Háj do Skalice, podozrivé vozidlo zaznamenané nebolo.

Dňa 07.02.2017 telefonicky požiadali príslušníci OO PZ Skalica o vykonanie spoločného zákroku v rodinnom dome na ulici Predmestie voči agresívnemu mužovi, ktorý napádal svojho otca - príslušníci MsP Skalica vykonali súčinnosť pri služobnom zákroku, podozrivú osobu sa podarilo ukludniť, vec ďalej doriešili príslušníci OO PZ.

Dňa 07.02.2017 telefonicky oznámil anonym, že na ulici Dr. Clementisa sa pohybuje  podozrivý muž, ktorý sa vydáva za hluchonemého, zvoní pri dverách bytov a pýta peniaze – hliadka oznam preverila, muža stotožnila ako Jurija B. z Ukrajiny, ktorý nebol hluchonemý a na uskutočnenie zbierky nemal povolenie. Podozrivý bol vyriešený v spolupráci s OKP OR PZ Skalica.

Dňa 10.02.2017 telefonicky oznámil pracovník SBS v Hypermarkete Tesco, že na verejných WC spí opitý bezdomovec - oznam bol preverený, jednalo sa M.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Podozrivý bol vyriešený napomenutím za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. l písm. c/ zák. č. 372/90 Zb. nakoľko svojim  konaním vzbudil verejné pohoršenie.

Dňa 10.02.2017 telefonicky oznámila občianka mesta nález nehybného tela muža v časti „Vysoké pole“ v k.ú. Skalica - oznam bol príslušníkmi MsP preverený, jednalo sa o náhle úmrtie muža, ktorý bol následne stotožnený ako občan Skalice. K úmrtiu došlo z nezistených príčin, preto bola na miesto privolaná lekárska služba a vyrozumený príslušníci OKP OR PZ Skalica a OO PZ Skalica, ktorý si oznam na mieste prevzali.

Dňa 30.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta ležiaceho psa pred „Pivným barom“ za predajňou Billa, ktorý je na tomto mieste bez majiteľa už dlhšiu dobu - oznam bol preverený, jednalo sa o kríženca bielej farby, ktorý bol viditeľne podchladený. Pes bol umiestnený do „Odchytovej a karanténnej stanice“, kde bolo o neho príslušníkmi MsP adekvátne postarané.

Dňa 31.01.2017 telefonicky požiadal príslušník stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Skalica o preverenie oznamu týkajúceho sa dopravnej nehody na Kráľovskej ulici v časti na „Zelenom moste“ – hliadka oznam preverila, jednalo sa o škodovú udalosť vzniknutú medzi vozidlo Ford Mondeo a vozidlom Škoda Fábia. Príslušníci MsP vykonávali reguláciu a usmerňovanie cestnej premávky s cieľom zaistenia bezpečnosti až do doby odstránenia havarovaných vozidiel.

Dňa 03.02.2017 telefonicky oznámil pracovník ŽSR, že osobné motorové vozidlá blokujú vjazd a výjazd na pozemok železníc, kde je umiestnená nádrž na palivo pre vlaky  - oznam bol preverený, jednalo sa o 5 vozidiel, ktoré stáli vo vjazde a výjazde z pozemku, čím porušili ustanovenie § 25 ods. 1 písm. u/ zákona č. 8/2009 Z.z.. Nakoľko sa pri vozidlách nenachádzali vodiči, boli v súlade so zákonom na ne umiestnené technické prostriedky na zabránenie odjazdu. Priestupky boli následne vyriešené napomenutím.

Dňa 23.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta, že na ulici Sasinkovej odchytila túlavého psa - hliadka MsP psa prevzala a umiestnila ho do svojej Odchytovej a karanténnej stanice.

Dňa 24.01.2017 telefonicky požiadala zamestnankyňa chirurgickej ambulancie FNsP o spoluprácu pri ošetrení a vyšetrení agresívnej a vulgárne sa správajúcej pacientky – hliadka MsP súčinnosť poskytla, pacientka bola stotožnená ako Z.T. zo Skalice, ktorá bola značne pod vplyvom alkoholu.

Dňa 25.01.2017 telefonicky oznámila občianka mesta dvoch popíjajúcich mužov pri NAY elektrodome – hliadka MsP oznam preverila, osoby stotožnila ako R.M. a P.B. zo Skalice. Podozriví spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s odkazom na priestupok spáchaný porušením VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica, za čo im bola udelená bloková pokuta.

Dňa 18.01.2017 prijali príslušníci MsP oznam od občianky mesta, že našla zúboženého psa, ktorý je uviazaný o drevený stĺp oplotenia vetrolamu na poly smerom na obec Sudoměřice, asi 2 km od mesta  - hliadka MsP ihneď oznam preverila, na popísanom mieste našla na hrubej reťazi uviazaného mladého psa, ktorého sa takýmto spôsobom zbavil majiteľ. Psík bol následne prevezený do Odchytovej a karanténnej stanice MsP.

Dňa 19.01.2017 telefonicky oznámil vrátnik FNsP Skalica, že majú v budove opitého muža, ktorý svojim výzorom a správaním budí verejné pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila Š.B. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nevhodne sa správal. Nakoľko osoba nebola zranená, bola vyzvaná, aby nestupovala do budovy FNsP. Konanie Š.B. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 20.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta dve ležiace osoby na koľajniciach neďaleko budovy stanice ŽSR – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osoby  J.D a A.H. zo Skalice, ktorí boli značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoby neboli zranené, boli vyzvané, aby nestupovali do koľajiska. Konanie J.D. a A.H. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený napomenutím.

Dňa 12.01.2017 telefonicky požiadal o spoluprácu príslušník stálej služby OO PZ Skalica pri preverení oznamu o prichytení osoby pri krádeži tovaru v HM Tesco – príslušníci MsP oznam preverili, na mieste bol stotožnený M.V. z Holíča, ktorý bol podozrivý z priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Následnou lustráciou v príslušných evidenciách bolo zistené, že M.V. sa dopustil opakovanej krádeže, čiže bol za obdobný čin v posledných 12 mesiacoch postihnutý. Z dôvodu podozrenia zo spáchania prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Tr. zákona bola vec na mieste odovzdaná príslušníkom OO PZ do trestného konania.

Dňa 13.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Záhradnej pri kontajneroch leží na zemi opitý muž, čím budí u ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu ako J.H. zo Skalice, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a nevládal vstať. Nakoľko osoba nebola zranená, boli vyrozumení rodinní príslušníci, ktorý ju odviedli do miesta bydliska. Konanie J.H. bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 13.01.2017 telefonicky oznámil občan mesta, že na parkovisku pri NAY elektrodom leží na zemi opitý muž, čím budí u ostatných občanov pohoršenie – hliadka MsP oznam preverila, na mieste stotožnila osobu ako S.V. zo Borského Svätého Jura, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko osoba nebola zranená, boli vyrozumený syn, ktorý S.V. odviedol do miesta bydliska. Konanie podozrivého bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1, písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupok bol vyriešený blokovou pokutou.

Dňa 15.01.2017 telefonicky oznámil občianka mesta vykradnutie jej vinohradníckej búdy v lokalite „Mokré hory“ neznámym páchateľom – hliadka MsP oznam preverila, na mieste zistila, že NP poškodil visiace zámky a vypáčil dvere do vinohradníckeho domčeka a dvere domčeka na náradie. Nakoľko konanie páchateľa naplnilo znaky prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zákona, vec si na mieste prevzali príslušníci OO PZ.

Dňa 04.01.2017 osobne oznámil občan mesta pretrvávajúce problémy so susedou na sídlisku Lúčky, ktorá narušuje občianske spolunažívanie krikom búchaním a vulgarizmami  - vo veci bolo začaté objasňovanie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1, písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb..

Dňa 05.01.2017 oznámila občianka mesta, že ju v byte na ulici L. Svobodu č.19 navštívil neznámy muž, ktorý sa jej predstavil ako P.H. zo štatistického úradu. Oznamovateľka mu na vyzvanie poskytla osobné údaje a informácie a teraz má obavu, či sa nejednalo o podvodníka a tento jej údaje nezneužije – oznam bol preverený na Štatistickom úrade SR v Banskej Bystrici kde uviedli, že P.H. je ich zamestnanec a na vybratých adresách v Skalici vykonáva štatistický prieskum. O tejto skutočnosti bola informovaná oznamovateľka.

Dňa 05.01.2017 oznámil občan mesta, že po Vinohradníckej ulici chodí starší muž v župane – hliadka oznam preverila, muža našla na ulici Nad predmestím. Bolo zistené, že sa jedná o J.Ž., ktorý bol dezorientovaný, zranený však nebol. Hliadka muža odviezla do miesta trvalého bydliska, kde si ho prevzala manželka.


 

        A R C H Í V:

 

Zodpovedá: Mgr. Ferdinand Mach