Skalica

Komisie

Komisia pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky

 • Predseda: Bc. Ľubica Bučková
 • Podpredseda: Bc. Katarína Chovancová
 • Členovia: Ľuboš Beňa, RNDr. Anton Dinka, JUDr. Júlia Horváthová, Mgr. Mária Kunáková, Ing. Soňa Postová, Ľubica Rozborilová, Ing. Katarína Strelová, Mgr. Radovan Timko, Bc. Martina Wagner
 • Zapisovateľ: Bc. Andrea Orbanová

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

 • Predseda: MUDr. Jozef Skála
 • Podpredseda: Mgr. Miroslav Lipovský
 • Členovia: Mgr. Richard Bartošek, Ing. Marián Buc, PhD., Mgr. František Kaprálik, Bc. Magdaléna Kubányiová, Mgr. Radovan Nespala, Ing. Darina Smetanová, Mgr. Jana Snopková, Mgr. René Školiak, Roman Špaček
 • Zapisovateľ: Lenka Jánošíková

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie

 • Predseda: Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD.
 • Podpredseda: Ing. Jana Rekošová, PhD.
 • Členovia: MUDr. Milada Dragúnová, Adrián Hertl, Anna Hošková, Mária Kallová, PhDr. Mária Kubová, Mgr. Gabriela Patková, JUDr. Martina Stančiaková, PhDr. Martina Štepanovská, PhD., PaedDr. Alexander Tóth
 • Zapisovateľ: Elena Riegerová

Komisia pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie

 • Predseda: Ing. František Kadlečík
 • Podpredseda: Ing. Rudolf Šantavý
 • Členovia: Ing. Ľudovít Bránecký, Ing. Arch. Ján Černý, Ing. Jozef Hlavatý, Ing. Martin Kojš, Mgr. Peter Kuba, Ing. Martin Ondruš, Ing. Marián Suchovský, RNDr. Jarmila Tyrschelová, Ing. Michal Učník
 • Zapisovateľ: Ing. Jana Kucharičová

Komisia pre ekonomiku, správu majetku a pôdohospodárstvo

 • Predseda: Ing. Miroslav Horňák
 • Podpredseda: Ing. Lic. Milan Roman
 • Členovia: Ing. Peter Búlik, Ing. Marián Havel, Ing. Zuzana Kosírová, Ing. Ivan Medlen, Dr. Ondrej Mikuš, Ing. Branislav Nikodém, Ing. Helena Špačková, Ing. Eva Vašečková, Patrik Zálešák
 • Zapisovateľ: Mgr. Marek Vyskoč

Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

 • Predseda: Ing. Anna Ozábalová
 • Podpredseda: Ing. Miroslav Horňák
 • Členovia: Adrián Hertl
 • Zapisovateľ: JUDr. Júlia Horváthová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica

 • Predseda: Mgr. Veronika Hanzalíková PhD.
 • Podpredseda: MUDr. Jozef Skála
 • Členovia: Ing. František Kadlečík
 • Zapisovateľ: Mgr. Andrea Kucharičová

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
Slovenská republika
+421 34 6903 105

Úradné hodiny:
Pondelok     08:00 - 15:30
Utorok          08:00 - 15:30
Streda           08:00 - 16:30
Štvrtok          08:00 - 15:00
Piatok            08:00 - 15:00
Prestávka      11:30 - 12:30

Stavebný úrad
Pondelok      08:00 - 15:30
Streda            08:00 - 16:30
Prestávka      11:30 - 12:30