MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Navigácia

Obsah

Členovia Mestskej rady v Skalici

 

Mgr. Veronika Hanzalíková PhD.

HanzalikovaDesať rokov som pracovala v sociálnej oblasti. Odbornú prax som získala ako case manažér v USA, na akademickej pôde ako odborná asistentka na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave a štyri roky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica ako sociálna pracovníčka. Pôsobila som ako dobrovoľníčka v detskom hospici Plamienok. Od roku 2014 pracujem ako lean odborník Schaeffler. V nasledujúcich štyroch rokoch by som predovšetkým chcela napĺňať obsah programu, ktorý sme v predvolebnom období predstavili a spolu s občanmi a odborníkmi rozvíjať sociálne služby v Skalici. Chcela by som sa konkrétne zamerať na rozvoj komunitného plánu sociálnych služieb a podporovanie dobrovoľníctva a aktivít pre mládež a mladé rodiny, prepájať generácie v meste cez voľnočasové aktivity a odborné služby.

 

Bc. Katarína Chovancová

ChovancovaV roku 2014 som dokončila bakalárske štúdium na SEVŠ v Skalici v obore Environmentálny manažment a v španielskej Marbelle som získala titul Bachelor in Business Administration so špecializáciou v Human Resources. Momentálne diaľkovo dokončujem štúdium na Vysokej škole hotelovej v Prahe v oblasti marketingovej komunikácie. Celý život sa pohybujem v cestovnom ruchu a preto je to oblasť, ktorá je mi veľmi blízka a určite je to oblasť, ktorej sa chcem venovať najbližšie 4 roky. Rada by som sa zamerala na spoluprácu mesta a podnikateľov. Ďalšou oblasťou, v ktorej by som sa vedela realizovať je šport. Chcem iniciovať členov mestského zastupiteľstva, aby sa viac zaujímali o rôzne druhy športov a ich podporu. Za najdôležitejšie považujem prepojenie škôl, mimoškolských aktivít a detí a samozrejme organizáciu súťaží a akcií, kde budú vtiahnutí do športovania nielen deti ale aj rodičia a starí rodičia.

 

Ing. František Kadlečík

KadlecikAbsolvoval som Mendelovu zemědělskú univerzitu v Brne - odbor záhradníctvo. Členom mestského zastupiteľstva v Skalici som už šieste volebné obdobie. V predchádzajúcich piatich obdobiach som pracoval ako člen komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie, posledné štyri roky i ako člen mestskej rady. Rád by som pokračoval v práci, ktorej sa venujem už dvadsať rokov. Ako podpredseda Vinohradníckeho spolku Skalica dobre poznám problematiku a potreby vinohradníkov a vinárov v Skalici a v rámci svojich profesijných skúseností problematiku životného prostredia a environmentalistiky a týmto oblastiam by som sa chcel venovať.
 

 

Ing. Martin Kojš

KojsAbsolvoval som Vysokú školu dopravnú so zameraním na statickú, dynamickú dopravu a ekonomiku. V minulosti som pracoval s mládežou v saleziánskom stredisku, bol členom Európskej zamestnaneckej rady, pracoval na viacerých úsekoch plánovania, zásobovania, logistiky. Mám skúsenosti s vedením projektov a teamu.  Aktuálne pracujem na pozícii vedúceho plánovania výroby a odbytu závody Slovensko (Supply planning manager SK). Poslancom Mestského zastupiteľstva Skalica som druhé volebné obdobie a pracoval som v komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.
 

 

Ing. Rudolf Šantavý

SantavyV rámci môjho vzdelania sa zaoberám komplexnými architektonickými službami vrátane oprávnenia spracovávať územný plán (odborná prax vyše 25 rokov). Je to moje druhé volebné obdobie, v prvom som bol členom mestskej rady a komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie (20 rokov). V rámci môjho pôsobenia v mestskej rade a zastupiteľstve chcem pokračovať v začatej práci, chcem sa podieľať na kontrole a kvalitnej príprave materiálov pre členov MsZ. Zaujímam sa najmä o témy v oblasti: územný plán mesta, najmä regulatívy a koncepčný rozvoj, údržba a oprava mestských nehnuteľností, nákup a predaj nehnuteľností, životné prostredie – odpady, ochrana prírody