MESTSKÝ ÚRAD SKALICA

 Námestie slobody 145/10
 909 01 Skalica
 Slovenská republika
 +421 34 6903 105

 Úradné hodiny:  
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Štvrtok 08:00 - 15:00
 Piatok 08:00 - 15:00
 Prestávka denne          11:30 - 12:30
 Stavebný úrad
 
 Pondelok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 16:30
 Prestávka denne 11:30 - 12:30

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie ...

VÝBER JAZYKOV

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÁ APLIKÁCIA

logo mobilná aplikácia

google

apple

Obsah

Poslanci

 
1/ Mestské zastupiteľstvo v Skalici je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
2/ Mestské zastupiteľstvo v Skalici má 19 poslancov.
3/ Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
Úlohy Mestského zastupiteľstva sú súčasťou § 14 Štatútu mesta Skalica.
 
Obvod č. 1
P.č.  Zvolení poslanci email  Za  rok narodenia
1. Šantavý Rudolf, Ing. santavy.rudolf@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát 1971
2. Michal Srholec, Ing. srholec.michal@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS  1941
3. Juraj Čunderlík, MUDr. cunderlik.juraj@mesto.skalica.sk SMER-DS 1949
4. Roman Špaček spacek.roman@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát 1975

Okrsok č. 1, je volebná miestnosť v Zdravotnom stredisku Pod Hájkom 37,                                   
pre voličov s trvalým pobytom SNP, Duklianska, Obrancov mieru, Bajanova, Dr. Valacha, Tehelňa.

Okrsok č. 2, je volebná miestnosť v  Materskej škole Hurbanova 1,                                          
pre voličov s trvalým pobytom Vinohradnícka, Hollého, Nešporova, Hurbanova, Koreszkova, Pod záhradkami.


 
Obvod č. 2
P.č.  Zvolení poslanci email  Za  rok narodenia
1. Peter Bartoš, Ing. bartos.peter@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát 1978
2. Lukáš Tisoň, Mgr. tison.lukas@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1983
3. Martin Kojš, Ing. kojs.martin@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1978
4. Viktor Kováč kovac.viktor@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát  1954

Okrsok č. 3, je volebná miestnosť v Základnej škole Vajanského 2,
pre voličov s trvalým pobytom  Pod Hájkom 3, 4, 5, 6-14,15, 16, 17, 18,-26, 27-30, 31-34, 35.

Okrsok č. 4, je volebná miestnosť v Materskej škole Ludvíka Svobodu 31,
pre voličov s trvalým pobytom  Vajanského,  L. Svobodu, Samoty, Psíky, Starohorská, Zariadenie pre seniorov Skalica, JESÉNIA Skalica zariadenie pre seniorov.


 
Obvod č. 3
P.č.  Zvolení poslanci email  Za  rok narodenia
1. Peter Pagáč pagac.peter@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát  1968
2. Jana Rekošová, Ing., PhD. rekosova.jana@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát 1981
3. Ľudovít Košík, Mgr. kosik.ludovit@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát 1959

Okrsok č. 5, je volebná miestnosť v Materskej škole Dr. Clementisa 59,
pre voličov s trvalým pobytom Dr. Clementisa 1-11, 13-27, 29-39, 41-51, 53, 55, 57,  Mallého 1-7, 11-21, 23-29, 31-41

Okrsok č. 6, je volebná miestnosť v Materskej škole Hviezdoslavova 1,
pre voličov s trvalým pobytom  Dr. Clementisa 4-18,20-30, 32-42, 44, 46, 48, 63-67, Mazúrova, Športová, Hviezdoslavova , Mesto Skalica /občania mesta Skalica s trvalým bydliskom na adrese : Mesto Skalica/.    


 
Obvod č. 4
P.č.  Zvolení poslanci email  Za  rok narodenia
1.  Peter Košík, MUDr. kosik.peter@mesto.skalica.sk  nezávislý kandidát 1965
2. Ing. Anna Ozábalová ozabalova.anna@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1956
3. Dušan Krivský, JUDr. krivsky.dusan@mesto.skalica.sk KSS 1949
4. František Štefanec, RNDr. stefanec.frantisek@mesto.skalica.sk  SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1962

Okrsok č. 7, je volebná miestnosť v Základnej škole Mallého 2,
pre voličov s trvalým pobytom  Mallého 2, 4-6, 10, 12, 16, 18, 20-26, 28-34, 36-52, 70, Čulenova, Hodonínska, D. Jurkoviča, Štúrova, Školská, Lúčky.

Okrsok č. 8, je volebná miestnosť v Materskej škole Pod Kalváriou 38,
pre voličov s trvalým pobytom  pplk. Pľjušťa, Nádražná, Železničná, Bernolákova, Sasinkova, Pivovarská, Podhradie, Pod Kalváriou, Blahova, Doležalova, Potočná, Karmelitská, Meňhartka, Mierová, Bulharská, Priečna, Pri potoku, Zápotočná, Vally, Vrchovského, Suchý riadok, Malé trávniky, Široká, Na skale, Dr. Ĺ. Okánika,Dr. F. Buchtu, Dr. J. Ďuroviča, Dr. J. Šátka, Dr. Ľ. Nováka, F. K. Veselého, Jabloňová, K. Baťáku, P. Bunčáka, Pribinova, Rastislavova, Salajka, Svätoplukova, Malinová, Agátová,  Pod sklepami, K vodárni, Prachová. 
Obvod č. 5
P.č.  Zvolení poslanci email  Za  rok narodenia
1. Milan Roman, Ing.  roman.milan@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1972
2. František Kadlečík, Ing. kadlecik.frantisek@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1959
3. Daniel Vidovič, MUDr., Mgr., MSc vidovic.daniel@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS, OKS 1973
4. Alexander Tóth, PaedDr. toth.alexander@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát  1948

Okrsok č. 9, je volebná miestnosť v Mestskom centre sociálnych služieb – Štíbor, Kráľovská 9,
pre voličov s trvalým pobytom  Boorova, Ružová, Gorkého, Námestie slobody, Jatočná, Kráľovská, Kollárova, Komenského, Madvova, Škarniclovská, Družstevná, Predmestie, Stračinská, Nad Predmestím, Jednoradová, Pod mestskou zďou, Zlatnícka dolina, Horská cesta, Lichardova, Štefánikova, Partizánska, Veľké Trávniky, Veterná, Slnečná, Strážnická, Šebestova, Mýtna,  Horská, Sudoměřická, Petrovská, Rohatecká, Krížna.

Okrsok č. 10, je volebná miestnosť v Základnej škole Strážnická 1,
pre voličov s trvalým pobytom  Pelíškova, Záhradná, Veľkomoravská, Zlatnícka.


Zodpovedá: Mária Vašíčková, Mgr. Eva Lukianová