Skalica

Poslanci mestského zastupiteľstva

1/ Mestské zastupiteľstvo v Skalici je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
2/ Mestské zastupiteľstvo v Skalici má 19 poslancov.
3/ Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.

Úlohy Mestského zastupiteľstva sú súčasťou § 14 Štatútu mesta Skalica.

Obvod č. 1

P.č.  Zvolení poslanci email  Za
1. Ing. Miroslav Horňák hornak.miroslav@mesto.skalica.sk Doma dobre
2. Ing. Ľudovít Barát barat.ludovit@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
3. Ing. Rudolf Šantavý santavy.rudolf@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
4. Žigmund Pálffy palffy.zigmund@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, OKS, SNK, KDH

 

Obvod č. 2

P.č.  Zvolení poslanci email  Za
1. Bc. Katarína Chovancová chovancova.katarina@mesto.skalica.sk nezávislá kandidátka
2. Adrián Hertl hertl.adrian@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
3. MUDr. Jozef Skála skala.jozef@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
4. Mgr. Veronika Buc, PhD. hanzalikova.veronika@mesto.skalica.sk nezávislá kandidátka

 

Obvod č. 3

P.č.  Zvolení poslanci email  Za
1. Ing. Jana Slobodová Rekošová, PhD. slobodova_rekosova.jana@mesto.skalica.sk nezávislá kandidátka
2. Peter Pagáč pagac.peter@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
3. Ing. Martin Kojš kojs.martin@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, OKS, SNK, KDH

 

Obvod č. 4

P.č.  Zvolení poslanci email  Za
1. MUDr. Peter Košík kosik.peter@mesto.skalica.sk  nezávislý kandidát
2. Ing. Anna Ozábalová ozabalova.anna@mesto.skalica.sk nezávislá kandidátka
3. Ing. Vladislav Horňák hornak.vladislav@mesto.skalica.sk OĽaNO, SaS, NOVA
4. Bc. Ľubica Bučková buckova.lubica@mesto.skalica.sk  OĽaNO, SaS, NOVA

 

Obvod č. 5

P.č.  Zvolení poslanci email  Za
1. Erik Rangl rangl.erik@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
2. Ing. Milan Roman roman.milan@mesto.skalica.sk SDKÚ-DS, OKS, SNK, KDH
3. Mgr. Miroslav Lipovský lipovsky.miroslav@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát
4. Bc. Matej Bellay bellay.matej@mesto.skalica.sk nezávislý kandidát

 

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00