Skalica

Poslanci mestskej rady

Bc. Katarína Chovancová

ChovancovaV roku 2014 som dokončila bakalárske štúdium na SEVŠ v Skalici v obore Environmentálny manažment a v španielskej Marbelle som získala titul Bachelor in Business Administration so špecializáciou v Human Resources. Momentálne diaľkovo dokončujem štúdium na Vysokej škole hotelovej v Prahe v oblasti marketingovej komunikácie. Celý život sa pohybujem v cestovnom ruchu a preto je to oblasť, ktorá je mi veľmi blízka a určite je to oblasť, ktorej sa chcem venovať najbližšie 4 roky. Rada by som sa zamerala na spoluprácu mesta a podnikateľov. Ďalšou oblasťou, v ktorej by som sa vedela realizovať je šport. Chcem iniciovať členov mestského zastupiteľstva, aby sa viac zaujímali o rôzne druhy športov a ich podporu. Za najdôležitejšie považujem prepojenie škôl, mimoškolských aktivít a detí a samozrejme organizáciu súťaží a akcií, kde budú vtiahnutí do športovania nielen deti ale aj rodičia a starí rodičia.

Ing. Martin Kojš

KojsAbsolvoval som Vysokú školu dopravnú so zameraním na statickú, dynamickú dopravu a ekonomiku. V minulosti som pracoval s mládežou v saleziánskom stredisku, bol členom Európskej zamestnaneckej rady, pracoval na viacerých úsekoch plánovania, zásobovania, logistiky. Mám skúsenosti s vedením projektov a teamu.  Aktuálne pracujem na pozícii vedúceho plánovania výroby a odbytu závody Slovensko (Supply planning manager SK). Poslancom Mestského zastupiteľstva Skalica som druhé volebné obdobie a pracoval som v komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.

Ing. Rudolf Šantavý

SantavyV rámci môjho vzdelania sa zaoberám komplexnými architektonickými službami vrátane oprávnenia spracovávať územný plán (odborná prax vyše 25 rokov). Je to moje druhé volebné obdobie, v prvom som bol členom mestskej rady a komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie (20 rokov). V rámci môjho pôsobenia v mestskej rade a zastupiteľstve chcem pokračovať v začatej práci, chcem sa podieľať na kontrole a kvalitnej príprave materiálov pre členov MsZ. Zaujímam sa najmä o témy v oblasti: územný plán mesta, najmä regulatívy a koncepčný rozvoj, údržba a oprava mestských nehnuteľností, nákup a predaj nehnuteľností, životné prostredie – odpady, ochrana prírody.

Adrián Hertl

Po dokončení školy som začal pracovať v strojárskej firme v našom meste, kde pracujem už vyše 23 rokov. Momentálne na pozícii technológ. Okrem mojich profesijných zručností by som rád využil aj organizačné a koordinačné zručnosti, ktoré som nadobudol ako dobrovoľník a aktivista a tie by som rád využil v prospech mesta a občanov. V minulosti som pracoval v dobrovoľníckych organizáciách (hasiči). Spolupracoval som s aktivistami, komunitami a spolkami pre lepšie mesto (žihadielko, zber a triedenie odpadu, čistenie mesta), ktorý sa snažia zlepšiť naše mesto. Živo sa zaujímam a podporujem, každú aktivitu, ktorá zlepší naše mesto a životný štandard. Chcem pokračovať v týchto aktivitách, napr. pre naše deti nájsť vhodné miesta pre svoje hry a voľnočasové aktivity. Samozrejme nesmieme zabúdať na všetky vekové kategórie. Pozdvihnúť komunity v rôznych oblastiach ako je kultúra , šport, voľnočasové aktivity a podporiť ich činnosť.

Peter Pagáč

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00