Skalica

Pracovné materiály na MsZ

Oznam o príprave zasadnutia MsZ 7.6.2023

Oznam o príprave zasadnutia MsZ 7.6.2023 (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,16 kB
Stiahnuté: 343×
Vložené: 15. 5. 2023

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. ...../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 10/2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. .....2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 10_2022 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov de.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,36 kB
Stiahnuté: 336×
Vložené: 15. 5. 2023

2. Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 6 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4_2023

Návrh zmeny rozpočtu mesta Skalica na rok 2023 č. 6 rozpočtovým opatrením MsZ č. 4_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Stiahnuté: 336×
Vložené: 15. 5. 2023

3. Schválenie podmienok dlhodobého prenájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Skalici

3. Schválenie podmienok dlhodobého prenájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Skalici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,9 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 15. 5. 2023

4. Zmena zakladateľskej listiny spoločnosti Správa mestského majetku, s.r.o.

4. Zmena zakladateľskej listiny spoločnosti Správa mestského majetku, s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 810,57 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 15. 5. 2023

5. Návrh plánu zasadnutí MsZ mesta Skalica na II. polrok 2023

5. Návrh plánu zasadnutí MsZ mesta Skalica na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 658,47 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 15. 5. 2023

6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Skalica - podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby

6. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Skalica - podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 728,94 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 15. 5. 2023

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,95 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 15. 5. 2023

8. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom Za poznáním historie vinařství v příhraničním regionu Slovácka a Záhoria

8. Zámer predloženia žiadosti o poskytnutie NFP s názvom Za poznáním historie vinařství v příhraničním regionu Slovácka a Záhoria.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,7 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 15. 5. 2023

9. Zámer predaja pozemku v priemyselnej zóne o výmere 157 m2

9. Zámer predaja pozemku v priemyselnej zóne o výmere 157 m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 955,24 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 15. 5. 2023

10. Predaj časti pozemku o výmere 185 m2 na ul. Boorova

10. Predaj časti pozemku o výmere 185 m2 na ul. Boorova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 926,74 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 15. 5. 2023

11. Vysporiadanie a budúci predaja pozemkov na ul.Vrchovského

11. Vysporiadanie a budúci predaja pozemkov na ul.Vrchovského.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 15. 5. 2023

12. Schválenie prebytočného majetku

12. Schválenie prebytočného majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,86 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 15. 5. 2023

13. Návrh na udelenie Ceny mesta Skalica 2023

13. Návrh na udelenie Ceny mesta Skalica 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,17 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 5. 2023

13. Návrh na udelenie Ceny primátorky mesta Skalica 2023

13. Návrh na udelenie Ceny primátorky mesta Skalica 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,69 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 22. 5. 2023

14. Monitorovacia správa plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Skalica za rok 2022

14. Monitorovacia správa plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Skalica za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 15. 5. 2023

15. Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2022

15. Výročná správa neziskovej organizácie Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,77 MB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 15. 5. 2023

16. Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie ZPS Skalica za rok 2022

16. Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie ZPS Skalica za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,74 MB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 15. 5. 2023

17. Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA za rok 2022

17. Výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie JESÉNIA SKALICA za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,61 MB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 15. 5. 2023

18. Správa o činnosti DHZ Skalica za rok 2022

18. Správa o činnosti DHZ Skalica za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,8 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 15. 5. 2023
Zobrazené 1-20 z 21

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00