Skalica

Pracovné materiály na MsZ

1. VZN mesta Skalica č..../2021 o organizácii miestneho referenda

1. Referendum VZN 21_4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 798,49 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 26. 3. 2021

10. a) Vysporiadanie pozemkov v areáli letného štadióna a v lokalite Lúčky formou zámeny.

10. a) Vysporiadanie pozemkov let. štadión a Lúčky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 26. 3. 2021

10. b) Odpredaj časti pozemku registra C KN p.č. 20326/2 o výmere približne 34 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate

10. b) Odpredaj časti pozenmku - rekreačná chata.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 26. 3. 2021

10. c) Predaj pozemku o výmere 138 m2 pod stavbou „Obytná zóna, Štvrte v jazernom poli Skalica – napojenie na štátnu cestu III/1146“

10. c) Predaj pozemku o výmere 138 m2 pod stavbou „Obytná zóna, Štvrte v jazernom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,05 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 26. 3. 2021

10. d) Predaj pozemku registra C KN p.č. 62/2 o výmere 89 m²

10. d) Predaj pozemku registra C KN p.č. 622 o výmere 89 m.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 26. 3. 2021

3. Zmena rozpočtu mesta Skalica na rok 2021 č. 2/2021

3. zmena rozpočtu 2-21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,99 MB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 26. 3. 2021

4. a) Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Skalica na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou na rok 2021

4. a) Materiál MsZ - Podpora práce s mládežou (4).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 966,33 kB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 8. 4. 2021

4. b) Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Skalica na športovú činnosť na rok 2021

4. b) Materiál MsZ - Športová činnosť (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 970,19 kB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 8. 4. 2021

4. c) Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Skalica v sociálnej oblasti na rok 2021

4. c) material_msz_dotácie_sociálne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 874,78 kB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 8. 4. 2021

4. d) Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Skalica na podporu drobných kultúrnych aktivít na rok 2021

4. d) MsZ 24.4.2021 - Materiál dotácie kultúrna komisia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 0×
Vložené: 8. 4. 2021

5. Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta Skalica do roku 2020, za rok 2020

5. MsR_vyhodnotenie PRMS za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 26. 3. 2021

7. „Koncepcie rozvoja športu v meste Skalica na roky 2021 - 2027“

7. Koncepcia rozvoja športu do roku 2027.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 26. 3. 2021

8. Organizačného poriadku Mestskej polície Skalica

8. Organizačný poriadok výsledný 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 805,84 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 26. 3. 2021

9. Správa o hospodárení spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. za rok 2020

9. Výsledky hospodárenia SMM 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,1 MB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 26. 3. 2021

Oznam o príprave zasadnutia MsZ - 21.4.2021

Oznam o príprave zasadnutia MsZ_25 dní pred MsZ (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,36 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 26. 3. 2021

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:30
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00