Skalica

Pracovné materiály na MsZ

Oznam o príprave zasadnutia MsZ 18.5.2022

Oznam o príprave zasadnutia MsZ 18.5.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,97 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 22. 4. 2022

1. VZN mesta Skalica č....2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Skalica č. 4_2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách

1. VZN mesta Skalica č....2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Skalica č. 4_2021 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 22. 4. 2022

2. Budúci predaj časti pozemku o výmere približne 7 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate

2. Budúci predaj časti pozemku o výmere približne 7 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 22. 4. 2022

3. Zámer predaja pozemku v lokalite Vinohrady Propaste o výmere 636 m2

3. Zámer predaja pozemku v lokalite Vinohrady Propaste o výmere 636 m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,04 MB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 22. 4. 2022

4. Zámer vysporiadania pozemkov pod cestami v RO Zlatnícka dolina formou zámeny

4. Zámer vysporiadania pozemkov pod cestami v RO Zlatnícka dolina formou zámeny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Stiahnuté: 57×
Vložené: 22. 4. 2022

5. Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate

5. Zámer predaja časti pozemku o výmere 16 m2 za účelom realizácie prístavby k rekreačnej chate.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 22. 4. 2022

6. Kúpa infraštruktúry v lokalite Štvrte v jazernom poli

6. Kúpa infraštruktúry v lokalite Štvrte v jazernom poli.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 22. 4. 2022

7. Vysporiadanie pozemkov pod stavbou Cesta II 426 Skalica – hranica SR ČR

7. Vysporiadanie pozemkov pod stavbou Cesta II 426 Skalica – hranica SR ČR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,08 MB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 22. 4. 2022

8. Predaj pozemkv na ul. Karmelitská formou OVS

8. Predaj pozemkv na ul. Karmelitská formou OVS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 22. 4. 2022

9. Výročná správa MHKM Skalica, n.o. za rok 2021

9. Výročná správa MHKM Skalica, n.o. za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,3 MB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 22. 4. 2022

10. Správa o činnosti a hospodárení Neinvestičného fondu Mesta Skalica za rok 2021

10. Správa o činnosti a hospodárení Neinvestičného fondu Mesta Skalica za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 22. 4. 2022

11. Správa o hospodárení spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. za rok 2021 a návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2021

11. Správa o hospodárení spoločnosti SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. za rok 2021 a návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,66 MB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 22. 4. 2022

12. Schválenie obstarania energetického auditu na činnosť spoločnosti SMM

12. Schválenie obstarania energetického auditu na činnosť spoločnosti SMM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3 MB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 22. 4. 2022

13. Schválenie prenájmu nehnuteľností budovy a pozemkov na ul. Kráľovská

13. Schválenie prenájmu nehnuteľností budovy a pozemkov na ul. Kráľovská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 22. 4. 2022

14. Vysporiadanie vodohospodárskej infraštruktúry do vlastníctva spoločnosti BVS, a.s.

14. Vysporiadanie vodohospodárskej infraštruktúry do vlastníctva spoločnosti BVS, a.s..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,48 MB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 22. 4. 2022

15. Záverečného účet mesta Skalica za rok 2021

15. Záverečného účet mesta Skalica za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,13 MB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 22. 4. 2022

16. Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č. 2 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2_2022

16. Zmena rozpočtu mesta Skalica za rok 2022 č. 2 rozpočtovým opatrením MsZ č. 2_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 22. 4. 2022

17. Schválenie projektu „Centrum športu pri ZŠ“

17. Schválenie projektu „Centrum športu pri ZŠ“.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 22. 4. 2022

18. Voľba prísediacich Okresného súdu Skalica

18. Voľba prísediacich Okresného súdu Skalica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 654,58 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 22. 4. 2022

VYHĽADÁVANIE

rozšírené vyhľadávanie

MESTSKÝ ÚRAD

  • Námestie slobody 145/10
    909 01 Skalica
    Slovenská republika
    +421 34 6903 105

Úradné hodiny - klientske centrum (podateľňa, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, overovanie):
Pondelok 8:00-11:30  12:30-15:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-15:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00
Stavebný úrad:
Pondelok  8:00-11:30  12:30-15:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:30
Ostatné pracoviská MsÚ:
Pondelok 8:00-11:30  12:30-14:00
Utorok      8:00-11:30  12:30-14:00
Streda       8:00-11:30  12:30-16:00
Štvrtok      8:00-11:30  12:30-14:00
Piatok        8:00-11:30  12:30-14:00