Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

AKTUALITY - Slávnosť jubilantov

Slávnosť jubilantov

Jesenný mesiac október je mesiacom oslavy jesene života a úcty k starším. Mesto Skalica každoročne organizuje milú slávnosť pre skalických seniorov, aby im pri tejto príležitosti poďakovalo za skúsenosti, ktoré odovzdávajú, za lásku a starostlivosť, ktorú dávali a stále dávajú.

Slávnostné stretnutie jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného jubilea 80, 85, 90 a viac rokov, bolo rozdelené na dve podujatia, kde boli jubilantom odovzdané darčeky, kvet a finančný príspevok.

Prvé stretnutie sa konalo dňa 3. 10. 2022 v ZPS Skalica a JESÉNIA ZPS, ktorého sa zúčastnilo 50 oslávencov. Druhé stretnutie sa konalo 5. 10. 2022 v Dome kultúry v Skalici a zúčastnilo sa ho 82 jubilantov.

Pre seniorov bol pripravený kultúrny program, na ktorom vystupovali deti z MŠ Hviezdoslavova.

Všetkým jubilantom mesto Skalica blahoželá a praje pevné zdravie, lásku a spokojnosť.

Mesto Skalica zároveň ďakuje pracovníčkam z oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania – p. Grófovej, Havelkovej, Filovej, Riegerovej, Hnátovej, Míšanej, Jurčovej, Bučkovej a Štorovej za perfektnú organizáciu.

Dátum vloženia: 14. 10. 2022 9:11
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2022 13:35
Autor: