Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mestský úrad)

_Informácie MsÚ

Kancelária prvého kontaktu - Oddelenie všeobecnej správy
Telefón: +421346903105

Brdečková Andrea, Ing.

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry - Oddelenie všeobecnej správy

Bučková Eva, Mgr., DiS

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Grófová Lucia, Mgr.

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Havelková Michaela, Mgr.

Vedúca referátu sociálnych služieb pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Hlavatý Jozef, Ing.

Vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Jurčová Ivana, Mgr.

Referent sociálnej práce a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania, Kráľovská 9, Skalica

Koutná Jana

Vedúca referátu marketingu a kultúry - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Medňanská Renáta, Ing.

Vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Minďáš Miroslav, Mgr.

Referent administratívy a telovýchovy a športu - Centrum voľného času

Miturová Martina, BBA.

Referent manažmentu a propagácie TIK - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Moravec Jozef, Ing.

Vedúci referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Pavková Katarína, Bc.

Referent manažmentu a ekonomiky TIK - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Pollák František

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie
Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Referát poľnohospodárstva a obchodu

Surová Sára, Mgr.

Sekretárka primátorky - Sekretariát primátora, viceprimátora a prednostu
Šéfredaktor Skalického pressu - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Tvrdá Hana

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie
Referent pre vysporiadanie majetku - Referát evidencie a vysporiadania majetku

Vajla Emil, Ing.

Vedúci majetkového oddelenia - Majetkové oddelenie