Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Zoznam osôb a kontaktných spojení (Samospráva)

Bellay Peter, Ing.

Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo - Oddelenie výstavby

Čunderlík Michal, Ing.

Vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu, poverený vedením TIK - Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Hájniková Silvia, Ing.

Referent pre účtovníctvo a fakturáciu - Ekonomické oddelenie

Kazinota Peter, Bc.

Referent krízového riadenia, civilnej ochrany a autodopravy - Oddelenie všeobecnej správy

Koutná Jana

Vedúci oddelenia kultúry a CVČ - Oddelenie kultúry a CVČ

Machlicová Alena

Referent pre štatistiku a účtovníctvo preneseného VŠS - Ekonomické oddelenie

Moravec Jozef, Ing.

Referent spoločného stavebného úradu - Spoločný stavebný úrad

Orbanová Andrea, Bc.

Referent marketingu a stratégie a realizácie projektov - Oddelenie strategického rozvoja a marketingu

Patková Gabriela, Mgr.

Vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva

Pollák František

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie

Slobodová Jana, Ing.

Referent pre investičnú výstavbu - Oddelenie výstavby

Spáčil Juraj, Mgr.

Poverený vedením oddelenia všeobecnej správy. Referent GIS a ISS, grafické práce - Oddelenie všeobecnej správy

Šebová Ľubica

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Špaček Ján, Ing.

Referent odpadového hospodárstva - Oddelenie výstavby

Vajla Emil, Ing.

Poverený vedením ekonomického oddelenia - Ekonomické oddelenie

Vajla Emil, Ing.

Vedúci majetkového oddelenia - Majetkové oddelenie

Vyskoč Marek, Mgr.

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK