Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • koordinuje činnosť oddelenia sekretariátu prednostu a zástupkyne primátorky,
  • pripravuje a zvoláva porady prednostu a zástupkyne primátorky vrátane prípravy potrebných podkladov a materiálov,
  • zostavuje pracovný program prednostu a zástupkyne primátorky a pomáha pri jeho organizovaní,
  • zaisťuje plnenie denného harmonogramu aktivít prednostu,
  • zabezpečuje zahraničné pracovné a služobné cesty a zahraničné pracovné alebo služobné styky vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií,
  • vedie evidenciu dohodnutých návštev, konaní a iných akcií prednostu a zástupkyne primátorky, pripravuje kompletné podklady a materiály a organizuje ich zabezpečenie,

Úloha v org. štruktúre

Sekretárka prednostu - Sekretariát primátora, viceprimátora a prednostu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)