Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • komplexne a samostatne zabezpečuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
  • kompletizuje materiály na zasadnutia zastupiteľstva predkladané pracovníkmi úradu
  • vedie evidenciu uznesení MsR a MsZ
  • vedie agendu poslancov mestského zastupiteľstva, evidenciu účasti na rokovaniach zastupiteľstva, mestskej rady
  • spracováva zápisnice z rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva
  • spracováva a administratívne vybavuje žiadosť o výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva

Úloha v org. štruktúre

Referent pre MsZ - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)