Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva agendu PaM pre všetkých zamestnancov mesta,
  • vykonáva mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov mesta,
  • zabezpečuje finančné a zúčtovacie vzťahy, vyplývajúce zo spracovania miezd,
  • vydáva potvrdenia z podsystému miezd modulu PaM Informačného systému Mesta Skalica na základe oprávnených požiadaviek zamestnancov alebo iných orgánov a organizácií,
  • vypracúva štatistické a iné výkazy z podsystému práce a miezd,
  • vykonáva zúčtovanie s daňovým úradom podľa účtovných období,

Úloha v org. štruktúre

Mzdové účtovníctvo - Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Námestie slobody 10, Skalica (Poschodie: 2, Dvere č.: 318)

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)