Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
 • vykonáva agendu PaM pre všetkých zamestnancov mesta,
 • vykonáva mzdovú agendu pre všetkých zamestnancov mesta,
 • zabezpečuje finančné a zúčtovacie vzťahy, vyplývajúce zo spracovania miezd,
 • vydáva potvrdenia z podsystému miezd modulu PaM Informačného systému Mesta Skalica na základe oprávnených požiadaviek zamestnancov alebo iných orgánov a organizácií,
 • vypracúva štatistické a iné výkazy z podsystému práce a miezd,
 • vykonáva zúčtovanie s daňovým úradom podľa účtovných období,
 • vypracúva mesačné výkazy do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
 • vykonáva zrážky zo mzdy zamestnancov mesta /sporenia, pôžičky,poistenia, exekúcie/,
 • vypracúva mesačné rozpisy hromadných platieb pre jednotlivé doplnkové dôchodkové poisťovne,
 • zúčastňuje sa školení a seminárov týkajúcich sa agendy podľa tejto náplne práce,
 • spolupracuje s exekútorskými úradmi pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy,
 • plní úlohy a pokyny vedúceho zamestnanca vydané v súlade s právnymi predpismi, s touto pracovnou náplňou a v súvislosti so zabezpečením chodu úradu.

Úloha v org. štruktúre

Mzdové účtovníctvo - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK