Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • zabezpečuje komplexnú ucelenú odbornú agendu bytov a bývania v súlade so zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom,  
  • vedie evidenciu žiadateľov o nájomné byty, aktualizáciu žiadostí, evidenciu voľných a obsadených nájomných bytov,
  • vykonáva vyradenie z evidencie žiadateľov o nájomný byt na základe  relevantných informácií,
  • pripravuje podklady a posudzuje kritériá žiadateľov pre pridelenie nájomného bytu podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica,   
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici, kde predkladá žiadosti o nájomný byt a informuje o aktuálnom stave nájomných bytov, 

Úloha v org. štruktúre

Referent bytov a bývania - Oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, Kráľovská 9, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK