Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva pracovné činnosti na úseku dopravy a cestného hospodárstva pri výkone práce vo verejnom záujme podľa platných predpisov
  • vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami na území mesta Skalica a priľahlých častiach v katastri mesta
  • spracováva podklady pre rozhodovanie a vedie evidencie na úseku cestnej dopravy a premávky na pozemných komunikáciách
  • zabezpečuje rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve v stanovenom rozsahu na úrovni mesta a vykonáva kontrolnú činnosť v cestnom hospodárstve

Úloha v org. štruktúre

Referent pre dopravu a cestné hospodárstvo - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)