Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov v k. ú. Skalica a vydávať príslušné osvedčenia a potvrdenia,
  • spolupracuje s Pozemkovým úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy na úseku pôdohospodárstva,
  • spolupracuje so záujmovými združeniami a organizáciami na úseku poľnohospodárstva,
  • spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva /celoplošná deratizácia, dezinsekcia/,
  • spolupracuje s Veterinárnou a potravinovou správou /chov včiel, hosp. zvierat, psov/,
  • spolupracuje so Štatistickým úradom / vyplňovanie štatistických údajov/

Úloha v org. štruktúre

Referent pre obchod a poľnohospodárstvo - Majetkové oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK