Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • pripravuje podklady pre majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľného majetku,
  • pripravuje podklady pre znalecké posudky,
  • pripravuje podklady pre kúpne zmluvy,
  • vykonáva vyhľadávanie dokladov v archíve,

Úloha v org. štruktúre

Referent pre vysporiadanie majetku - Majetkové oddelenie
Referent pre vysporiadanie majetku - Referát evidencie a vysporiadania majetku

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)