Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • zodpovedá  za registratúru Mestského úradu v Skalici, metodicky riadi oddelenia v oblasti registratúry
  • riadne vedie registratúrny denník úradu
  • pripravuje podklady pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru a spolupracuje pri tvorbe rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica
  • pripravuje podklady pre zákazky s nízkou hodnotou

Úloha v org. štruktúre

Referent administratívnych služieb, správy informačných systémov a registratúry - Oddelenie všeobecnej správy

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)