Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • pracuje v moduloch ISS pokladňa, rozpočet, banka, platobné poukazy, fakturácia a účtovníctvo,
  • vykonáva predkontáciu a účtovanie príjmov a výdavkov na bankových účtoch,
  • vykonáva predkontáciu a účtovanie pokladničných operácií,
  • vykonáva účtovanie interných doklad / spotreba PHM, mzdy, majetok a iné,/
  • vedie účtovnú knihu mesta,
  • vykonáva kontrolu účtovných zostáv na moduly rozpočet, dane a poplatky, fakturácia, majetok a mzdy,

Úloha v org. štruktúre

Účtovníčka - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)