Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • prijíma žiadosti o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre okres Skalica
  • overuje úplnosť náležitostí žiadostí
  • vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí
  • overenú žiadosť v lehote určenej na overenie zašle fondu
  • vedie evidenciu prijatých a odoslaných žiadostí
  • skúma bytové pomery žiadateľa o poskytnutie podpory

Úloha v org. štruktúre

Referent pre úvery zo ŠFRB - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)