Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Ing. Michal Čunderlík

  • riadi a zodpovedá za chod podriadených útvarov,
  • vypracováva strategický plán rozvoja mesta Skalica,
  • získava zdroje z fondov,
  • predkladá návrhy na rozvoj cestovného ruchu a rozšírenie služieb pre návštevníkov v TIK,
  • plánuje investičné a neinvestičné projekty,
  • pripravuje marketingový plán,
  • vypracováva stratégiu ďalších finančných možností rozvoja mesta,
  • vyhodnocuje efektívnosti projektov,

Úloha v org. štruktúre

Oddelenie strategického rozvoja a marketingu - Vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK