Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • riadi a zodpovedá za chod podriadených útvarov,
  • vypracováva strategický plán rozvoja mesta Skalica,
  • získava zdroje z fondov,
  • predkladá návrhy na rozvoj cestovného ruchu a rozšírenie služieb pre návštevníkov v TIK,
  • plánuje investičné a neinvestičné projekty,
  • pripravuje marketingový plán,
  • vypracováva stratégiu ďalších finančných možností rozvoja mesta,
  • vyhodnocuje efektívnosti projektov,

Úloha v org. štruktúre

Vedúci referátu projektového riadenia - Referát projektového riadenia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)