Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vedie referát kultúry, koordinuje prácu referentov kultúry, zodpovedá za chod a rozpočet referátu
  • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste /koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, oslavy výročí, ples mesta Skalica, festivaly, tradičné trhy a podujatia, prijatia významných osobností, súťaže a prehliadky/
  • vypracováva scenáre podujatí – oslavy výročí, pietne akty, súťaže a prehliadky
  • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v meste i mimo mesta /umelecké agentúry/, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
  • koordinuje výmenné kultúrne podujatia /profesionálne i neprofesionálne/ v rámci regiónu i na medzinárodnej úrovni

Úloha v org. štruktúre

Vedúca referátu marketingu a kultúry - Oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Námestie slobody 10, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)