Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • vykonáva evidenciu súpisných čísiel a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
  • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným pred rokom 1976
  • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným po roku 1976
  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel na evidenčných listoch, v knihách čísiel a v počítačovom médiu
  • vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Úloha v org. štruktúre

Referent evidencie súpisných čísiel - Oddelenie strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)