Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Katarína Danieliková

  • vykonáva evidenciu súpisných čísiel a všetky úkony spojené s týmto výkonom podľa platných predpisov
  • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným pred rokom 1976
  • vypracováva rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného čísla (orientačného čísla) stavbám dokončeným po roku 1976
  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel na evidenčných listoch, v knihách čísiel a v počítačovom médiu
  • vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Úloha v org. štruktúre

Oddelenie výstavby - Referent evidencie súpisných čísiel

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK