Kontakty

Kontakty

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
  • organizačne a termínovo zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia v meste /koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, oslavy výročí, ples mesta Skalica, festivaly, tradičné trhy a podujatia, prijatia významných osobností, súťaže a prehliadky/
  • spolupracuje s inými kultúrnymi inštitúciami v meste i mimo mesta /umelecké agentúry/, so školami, spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami
  • zabezpečuje výmenné kultúrne podujatia /profesionálne i neprofesionálne/ v rámci regiónu i na medzinárodnej úrovni
  • vykonáva administratívne práce – vybavuje poštu, pracuje s Informačným systémom mesta Skalica /modul objednávky, zmluvy, písomnosti, platobné poukazy/ a zodpovedá za vkladané údaje do systému

Úloha v org. štruktúre

Referent oddelenia kultúry - Oddelenie kultúry a CVČ, Kráľovská 16, Skalica

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK