Skalica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

  • samostatne a komplexne zabezpečuje vybavenie a zodpovedá za agendu správy miestnych daní a poplatkov za odpady podľa platných právnych predpisov,
  • eviduje podklady k vyrubeniu poplatkov za odpady, vyrubuje poplatok za odpady,
  • na základe potvrdení poskytuje zľavy z poplatku za odpady,
  • predpisuje penále z oneskorených úhrad na úseku poplatkov za odpady
  • pripravuje rozhodnutia o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkov daňových subjektov podľa príslušných právnych predpisov v oblasti poplatkov za odpady
  • spravuje register evidencie poplatkov za odpady, zodpovedá za modul dane a poplatky v Informačnom systéme Mesta Skalica

Úloha v org. štruktúre

Miestny poplatok za komunálny odpad - Ekonomické oddelenie

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)